วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์ ฉ.23 'ในหลวง' ข้อเข่า-ปอดขวาอักเสบ ถวายโอสถ กายภาพบำบัด


สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ 'ในหลวง' ฉบับ 23 ระบุ พระอาการทั่วไปดีขึ้น พบการอักเสบที่ข้อเข่า-ปอดขวา แพทย์ถวายโอสถลดการอักเสบ ร่วมกับการถวายออกซิเจน และกายภาพบำบัดต่อ...

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท (ไข้) พระชีพจรเร็วกว่าปกติ และความดันพระโลหิตลดลงเล็กน้อย คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจพบว่า มีการบวมอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) ทั้งสององค์ มีพระเสมหะมาก จากภาพถ่ายเอกซเรย์พระอุระ (อก) ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) แต่ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ถึงการอักเสบร่วมกับการติดเชื้อในพระวรกาย จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระโอสถ เพื่อลดการอักเสบของ พระชานุ (ข้อเข่า) ร่วมกับพระโอสถ ช่วยเพิ่มความดันพระโลหิต ตลอดจนพระโอสถละลายพระเสมหะ และในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ถวายตรวจพระปัปผาสะ (ปอด) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ามีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ด้านขวาเล็กน้อย

ครั้นถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 อุณหภูมิพระวรกาย พระชีพจร และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คณะแพทย์จึงได้งดถวายพระโอสถเฉพาะที่ช่วยเพิ่มความดันพระโลหิต แต่ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระโอสถลดการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) พระโอสถละลายพระเสมหะ ร่วมกับการถวายออกซิเจน และกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
14 พฤษภาคม 2559

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ 'ในหลวง' ฉบับ 23 ระบุ พระอาการทั่วไปดีขึ้น พบการอักเสบที่ข้อเข่า-ปอดขวา แพทย์ถวายโอสถลดการอักเสบ ร่วมกับการถวายออกซิเจน และกายภาพบำบัดต่อ... 14 พ.ค. 2559 19:54 14 พ.ค. 2559 20:17 ไทยรัฐ