วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สุวพันธุ์' ลั่นไทยต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เร่งเขียนแผนปรองดอง

'สุวพันธุ์' ลั่นไทยต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เร่งเขียนแผนปรองดอง

  • Share:

"สุวพันธุ์" ลั่นไทยขออยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สุข-ทุกข์ ด้วยตัวเอง รบ.เร่งเขียนแผนปรองดองเชิงรุก บูรณาการสมานฉันท์ถึง ก.ค.60 สานส่งต่อรัฐบาลหน้า...

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การชี้แจงทำความเข้าใจนานาชาติ กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการมาโดยตลอด ทำอย่างตรงไปตรงมา ให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง มาตรการที่เหมาะสม ข้อกังวลประเทศต่างๆ ที่แสดงออกมาในหลายวาระ ถือเป็นเรื่องปกติ เราเองก็เคยแสดงความห่วงกังวลประเทศต่างๆ ในหลายเวที เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเรา แสดงในลักษณะการทูตแบบกัลยาณมิตรที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ว่าชาตินั้นๆ จะมองหรือคิดกับเราอย่างไร แต่เราคนไทยต้องอยู่เพื่อตัวเราเอง สุขหรือทุกข์ ไม่เห็นมีใครมาสุขและทุกข์กับเราด้วย ซึ่งใครต่อใครอาจไม่สนใจรับรู้ด้วยซ้ำว่า เรากำลังเผชิญกับอะไร ซึ่งเราจะอยู่อย่างมีความสุขหรือจะเผชิญกับทุกข์แสนสาหัส อยู่ในมือของพวกเราเองทั้งสิ้น ดังนั้น เราต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีเกียรติ เคารพตัวเราเองที่เกิดมาเป็นคนไทย

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ติดตามความก้าวหน้าด้านการปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งมีสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทำงานร่วมกันทั้งมิติด้านสร้างความเข้าใจ การเยียวยา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งแผนเชิงรุกหลายด้านมีความก้าวหน้าไปมาก ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด แต่เพื่อความชัดเจนตามแผนงานถึง ก.ค.60 ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนนำทางปรองดอง ไม่แยกส่วน เห็นผลสัมฤทธิ์ รวมถึงสานส่งต่อรัฐบาลหน้าได้ ซึ่ง สมช.และ กอ.รมน.รับไปเป็นแม่งานปรับแผน และจะเสนอกลับมายังรัฐบาลโดยเร็ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้