วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ พศ.เผยแพร่ผลงานคณะสงฆ์

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวในการบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าต้องการให้ พศ.ประชาสัมพันธ์สิ่งดีงามของทางคณะสงฆ์ให้เผยแพร่ออกไป แทนข่าวไม่ดี เพราะจากการลงพื้นที่ดูงานคณะสงฆ์ พบว่ามีพระสงฆ์ทำงานเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนามากมาย จึงต้องการให้ประชาสัมพันธ์ว่าพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดภาพอันดีงามกับพระพุทธศาสนาต่อสังคม ทั้งนี้จะมอบให้ พศ.แจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ ให้เข้าพบเจ้าคณะผู้ปกครองตั้งแต่เจ้าคณะตำบลไปจนถึงเจ้าคณะจังหวัด เพื่อดูว่าคณะสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆมีการทำงานเพื่อสังคมอย่างไรบ้าง และนำมาเผยแพร่ต่อไป.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวในการบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ 14 พ.ค. 2559 00:16 14 พ.ค. 2559 02:10 ไทยรัฐ