วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชูเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์กรกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า รายงานฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลก องค์กรยูนิเซฟ และอิบฟาน (International Baby Food Action Network (IBFAN) เปิดเผยถึงสถานะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศต่างๆ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ายังมีอีกหลายประเทศที่ขาดมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย 194 ประเทศที่สำรวจมีเพียง 135 ประเทศที่มีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาด อาหารทดแทนนมแม่ ขณะที่ประเทศไทยยังไม่ถูกนับรวมว่าเป็นประเทศที่มีมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม้ว่าเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายโธมัสกล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมาถูกทางแล้วในการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่ผ่านมาการส่งเสริมการตลาดนมผงรุกหนักขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเข้าถึงแม่หญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้ สมาชิกองค์การอนามัยโลกได้รับรองเป้าหมายด้านโภชนาการว่าจะต้องเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนให้ได้ถึงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2568 ซึ่งอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในไทยอยู่ที่ร้อยละ 12 เท่านั้น.

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์กรกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า รายงานฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลก องค์กรยูนิเซฟ และอิบฟาน (International Baby Food Action Network (IBFAN) 14 พ.ค. 2559 00:15 14 พ.ค. 2559 01:09 ไทยรัฐ