วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปวงราษฎร์ถวายพระพร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันที่ 13 พ.ค. ประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศ เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี และขอให้ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มฉัตรให้คนไทยตลอดไป พร้อมกับพานพุ่ม แจกันดอกไม้ และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวาย อาทิ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้าน คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 23 กองพันนักเรียนจู่โจมและส่งทางอากาศ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการศิลปาชีพ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ คณะสงฆ์วัดสระมณี จ.อุดรธานี ชมรมออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน กอ.รมน. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จ.ปทุมธานี ครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต กทม. กศน.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา กศน.เขตสัมพันธวงศ์ กทม. ลูกเสือชาวบ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้สูงวัยบ้านพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม ชมรมทหารกองหนุน จ.นครสวรรค์ นายสูน-นางคำมี ปงกันมูล บิดา-มารดา ครูจูหลิง ปงกันมูล ครูโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ทั้งนี้ ในวันที่ 19-20 พ.ค. สำนักพระราชวังแจ้งว่า จะให้ลงนามตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรตามปกติในวันที่ 21 พ.ค.59 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันที่ 13 พ.ค. ประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศ เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี และขอให้ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 13 พ.ค. 2559 23:57 14 พ.ค. 2559 00:11 ไทยรัฐ