วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครองตั้งทีมโฆษกชุดใหม่

ประธานศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งตั้งทีมโฆษกชุดใหม่ ทำหน้าที่ให้ข่าว บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาลปกครองกับประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน


เมื่อวันที่ 13 พ.ค. สำนักงานศาลปกครอง เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งที่ 29/2559 แต่งตั้ง นายสมชาย งามวงศ์ชน ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ทำหน้าที่โฆษกศาลปกครอง นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ทำหน้าที่รองโฆษกศาลปกครอง

และ น.ส.สายทิพย์ สุคติพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ทำหน้าที่รองโฆษกศาลปกครอง โดยให้โฆษกศาลปกครอง และรองโฆษกศาลปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานในการให้ข่าว บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาลปกครองกับประชาชน และสื่อมวลชน รวมทั้งการเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์แก่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.เป็นต้นไป

ประธานศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งตั้งทีมโฆษกชุดใหม่ ทำหน้าที่ให้ข่าว บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาลปกครองกับประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน 13 พ.ค. 2559 23:40 14 พ.ค. 2559 02:08 ไทยรัฐ