วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลศึกษาชี้ อัตราเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กทั่วโลกเติบโตไม่ลด

ผลศึกษาชี้ อัตราเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กทั่วโลกเติบโตไม่ลด

  • Share:

(ภาพ: globalstudysectt.org)

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หน่วยงาน, องค์กรการกุศลและสถาบันพิทักษ์สิทธิเด็กทั่วโลกมากกว่า 70 แห่ง เผยรายงานเรื่อง "การแสวงผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในหมู่นักเดินทางและนักท่องเที่ยวทั่วโลก" (Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism) ซึ่งใช้เวลาการศึกษาหาข้อมูลนานถึง 20 ปี โดยระบุว่า การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กทั่วโลกยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วง 20 ปี เนื่องจากหลายปัจจัยส่งเสริม ไล่ตั้งแต่การเดินทางทั่วโลกทำได้ง่ายขึ้น ราคาถูกลงและเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัย ยิ่งทำให้เครือข่ายการแสวงประโยชน์เรื่องนี้เกิดมากขึ้น

ผลการศึกษายังพบว่า แทบทุกประเทศในโลกยังไม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องนี้ได้อย่างเพียงพอ สังคมยังแทบไม่มีภูมิคุ้มกัน ผู้กระทำความผิดไม่ถูกลงโทษรุนแรงหรือยังไม่ถูกลงโทษ ขณะที่ผู้ก่อการขยายวงกว้างจากเคยเป็นนักท่องเที่ยวและนักเดินทางจากแดนไกลก็เพิ่มด้วยกลุ่มนักแสวงประโยชน์และนักเดินทางในภูมิภาค ตัวอย่างเช่นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กมากที่สุดของโลก เช่นเดียวกับชาติหมู่เกาะเล็กๆ จากเคยเป็นที่นิยมของกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยวจากตะวันตกและยุโรป ก็เพิ่มเติมด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์จากในภูมิภาคตั้งแต่ญี่ปุ่น จีนและเกาหลีใต้ ส่วนกลุ่มนักแสวงประโยชน์ทางเพศจากยุโรปบางส่วนก็หันไปสู่เป้าหมายใหม่ในแถบยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมากขึ้นเพราะกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กยังไม่รุนแรงรัดกุม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้