วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช. ชี้มูล 'เกษม' อดีต ส.ส.เพื่อไทย รวยผิดปกติ

ป.ป.ช. ชี้มูล "เกษม นิมมลรัตน์" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แจ้งทรัพย์สินเท็จ-ร่ำรวยผิดปกติ ส่ง อสส.ฟ้องศาลยึดทรัพย์ 186 ล้าน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 59 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ และ โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้อง และความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของ นายเกษม นิมมลรัตน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่  และกรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. รวมทั้งกรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายก อบจ.เชียงใหม่ รวม 6 กรณี แล้วมีมติว่า นายเกษม จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ โดย นายเกษม แสดงเงินกู้ยืมของ นางดวงสุดา นิมมลรัตน์ คู่สมรส ที่กู้ยืมจาก นางบุญทอง สุภารังษี ซึ่งเป็นมารดาของนายเกษม จำนวน 72 ล้านบาท อันเป็นเท็จ และปกปิดเงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่า 26,193,205 บาท รวมทั้งปกปิดเงินลงทุนใน บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 74,205,972 บาท ของนางดวงสุดา ที่ให้นางบุญทองถือครองแทน

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 เพื่อขอให้นายเกษมพ้นจากตำแหน่งรองนายก อบจ.เชียงใหม่ และห้ามมิให้นายเกษมดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ศาลฎีกาฯ วินิจฉัย และขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ด้วย

นายสรรเสริญ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายเกษมแล้ว มีมติว่า นายเกษม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ และตำแหน่ง ส.ส. มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ รวมมูลค่า 186,620,637 บาท คือ หุ้นบริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในชื่อของนางบุญทอง รวมมูลค่า 74,205,972 บาท และหุ้นบริษัท แอสคอนฯ ในชื่อของนางดวงสุดา ที่ขายไปแล้วเป็นเงิน 3,015,214 และเงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวนเงิน 16,585,537 บาท หุ้นบริษัท วินโคสท์ฯ ที่เหลือจากการขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมมูลค่าสุทธิเป็นเงิน 16,975,602 บาท เงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ของนางดวงสุดา เป็นเงิน 5,407,163 บาท รวมทั้งเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของ นายเกษม และ นางดวงสุดา รวมมูลค่า 8,585,953 บาท นอกจากนี้ ยังรวมถึงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กก 111 เชียงใหม่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 19767 อ.เมืองเชียงใหม่ ของนางดวงสุดา

"คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินของนายเกษมที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ 186 ล้านบาทเศษ ตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 38 วรรคสองต่อไป” นายสรรเสริญ กล่าว

ป.ป.ช. ชี้มูล "เกษม นิมมลรัตน์" อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แจ้งทรัพย์สินเท็จ-ร่ำรวยผิดปกติ ส่ง อสส.ฟ้องศาลยึดทรัพย์ 186 ล้าน 13 พ.ค. 2559 20:06 13 พ.ค. 2559 21:54 ไทยรัฐ


advertisement