วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเต่า' เปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลแห่งแรกของประเทศที่ภูเก็ต

รมว.ทส.นำคณะเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลแห่งแรกของประเทศ ที่ภูเก็ต เน้นสร้างเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หวังถ่ายทอดให้ความรู้ร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเลกับทุกภาคส่วน...

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผวจ.ภูเก็ต ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วม ซึ่งการจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพคนที่ทำงานในด้านนี้ ทุกระดับ เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่อนุรักษ์ ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสูงในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน เพื่อเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจการปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่อนุรักษ์ ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นหน่วยงานรวบรวมองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำหรับการจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลแห่งแรกของประเทศไทยใช้อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและค่ายเยาวชนของอุทยานแห่งชาติสิรินาถสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราชเป็นสถานที่จัดตั้งสถาบัน ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต

จากนั้น พล.อ.สุรศักดิ์ ได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล Marine Smart Patrol ภายในสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ การลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล การพัฒนาสมรรถนะพนักงานพิทักษ์ป่า การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เทคนิคการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การช่วยเหลือสัตว์ทะเลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การสร้างเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การค้นหาและการกู้ภัยในพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 160 ชั่วโมง หรือ 20 วัน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ซึ่งเป็นบุคลากรตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลโดยตรง และคุณสมบัติเบื้องต้นคือต้องมีความเป็นผู้นำสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวถึงการเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล ฝึกอบรม หลักสูตร การลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล Marine Smart Patrol ในครั้งนี้ว่า จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งจะทำให้เกิดแนวร่วมในพื้นการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการสร้างคนและสร้างเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วย.รมว.ทส.นำคณะเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลแห่งแรกของประเทศ ที่ภูเก็ต เน้นสร้างเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หวังถ่ายทอดให้ความรู้ร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเลกับทุกภาคส่วน... 13 พ.ค. 2559 17:25 14 พ.ค. 2559 02:21 ไทยรัฐ