วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' รับร่างฯ ไม่ถูกใจใครหลายคน วันหน้าค่อยแก้ใหม่

"มีชัย" ชี้ กรธ.ต้องพึ่ง สนช.-สปท.ช่วยทำงาน ย้ำประชาชนยังมีสิทธิเต็มที่ ยอมรับร่างฯ ออกมาไม่ค่อยถูกใจใคร แต่วันข้างหน้าค่อยไปปรับแก้

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.59 ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวบรรยายสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เตรียมความพร้อมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช." ตอนหนึ่งว่า กรธ.ตระหนักว่าขีดความสามารถของ กรธ.ถ้าเทียบกับ สนช.และสปท.เปรียบเหมือนมดกับช้าง จึงต้องพึ่งพาทั้งสองหน่วยงาน ไม่เช่นนั้น กรธ.คงทำงานลุล่วงลำบากที่ ขณะเดียวกัน กรธ.ต้องลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ หากใครถามเรื่องคำถามพ่วงจะได้ตอบชาวบ้านได้ ส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น ยังคงยืนยันว่า ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ ส่วนการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง เราได้คำนึงถึงสิทธิของประชาชนอย่างจริงจัง ทั้งการให้ใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.เพียงใบเดียว หรือการให้ผู้สมัคร ส.ส.ต้องชนะคะแนนโหวตโนด้วย ถือเป็นการทำให้เสียงของประชาชนมีความสำคัญ สำหรับการเลือก ส.ว.แบบไขว้กันเอง จะมีผลให้ประชาชนสามารถเข้าสู่อำนาจนิติบัญญัติได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาพรรคการเมือง

นอกจากนี้เรายังได้กำหนดกระบวนการการสร้างความปรองดองผ่านการให้เปิดอภิปรายในสภา เพื่อให้พูดคุยจนได้ฉันทานุมัติแทนการลงคะแนนเสียง แม้จะไม่ใช่กระบวนการสร้างความปรองดองอย่างที่ใครตั้งความหวังก็ตาม

นายมีชัย กล่าวต่อว่า ส่วนการขจัดการทุจริตมีวางกลไกการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ควบคู่ไปกับการกำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์กรอิสระจะเป็นผู้จัดทำและส่งให้ทุกฝ่ายเห็นชอบเพื่อบังคับใช้ร่วมกัน ซึ่งกลไกนี้เราหวังว่าจะมีส่วนให้มีความทัดเทียมกับต่างประเทศที่เจริญแล้ว

"ผมเข้าใจดีว่าในกลไกที่เราสร้างไว้ในร่างรัฐธรรมนูญมีหลายเรื่องที่ สนช.และ สปท.ไม่ค่อยเห็นด้วย ก็ยอมรับว่า ต่างคนต่างก็มีแนวคิด แต่ว่าขอได้โปรดเข้าใจว่า เราได้เงี่ยหูฟังมาตลอด แล้วเราก็เอามาชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดว่าอย่างไหนมันจะดีที่สุด ถ้าสิ่งที่เราตัดสินใจมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจ ขอให้คิดเสียว่า คน 21 คนคิดมาได้แบบนี้ อาจจะต่างกับคน 200 กว่าคนคิด แต่ตอนนี้มันแก้อะไรไม่ได้ ก็คงต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ถ้ามันเกิดขาดตกบกพร่องอะไร วันข้างหน้าคนข้างหน้าก็คงไปแก้ไขกันเอง" นายมีชัย กล่าว.

"มีชัย" ชี้ กรธ.ต้องพึ่ง สนช.-สปท.ช่วยทำงาน ย้ำประชาชนยังมีสิทธิเต็มที่ ยอมรับร่างฯ ออกมาไม่ค่อยถูกใจใคร แต่วันข้างหน้าค่อยไปปรับแก้ 13 พ.ค. 2559 17:11 13 พ.ค. 2559 19:22 ไทยรัฐ