วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' หวังลงพื้นที่พีอาร์ร่างฯ ปูทางสร้างปรองดอง

สนช. จัดสัมมนาระดมความเห็นเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ เผยแพร่คำถามประกอบการทำประชามติ ร่าง รธน.

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.59 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เตรียมความพร้อมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช." โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกัน ของผู้ที่จะเผยแพร่ประเด็นคำถามเพิ่มเติมประกอบการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และทำความเข้าใจให้ตรงกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ถือเป็นการระดมความคิดเห็น ทั้งนี้ตนหวังให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ แก้ปัญหาการแตกแยกทางความคิดให้ตรงกับแนวทางการสร้างความปรองดอง และเป็นการเริ่มต้นสู่การปรองดองสืบไป.

สนช. จัดสัมมนาระดมความเห็นเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ เผยแพร่คำถามประกอบการทำประชามติ ร่าง รธน. 13 พ.ค. 2559 16:40 13 พ.ค. 2559 20:55 ไทยรัฐ