วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.จัด อปพร.คุมเข้มจุดตัดรถไฟ หวังลดอุบัติเหตุ

มท.สั่งจังหวัดคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกว่า 2,500 แห่ง จัด อปพร.ดูแล หวังลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากที่ปรากฏเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถไฟเกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย และ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุตรงจุดตัดทางรถไฟที่มีอยู่กว่า 2,500 จุดทั่วประเทศ

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้ 1.ให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ โดยให้นำข้อมูลจุดตัดทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ไปตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับข้อมูลในระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทั้งจำนวนและพิกัดจุดตัดทางรถไฟ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามลักษณะความเสี่ยงทางกายภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้ทางเพื่อการสัญจร

2.ให้สั่งการไปยังนายอำเภอในพื้นที่ประสานการดำเนินงานกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ดำเนินการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ร่วมกับ นายสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตามห้วงเวลาการเดินรถของรถไฟที่ผ่านพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถไฟ เช่น เวลาผ่าน จำนวนเที่ยว ฯลฯ ผ่านทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และช่องทางสื่อต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับทราบและตระหนักถึงภัยอันตราย เพื่อเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีการสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายบริเวณจุดตัดทางรถไฟ/ทางลักผ่าน พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายดังกล่าว มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในการมองเห็น รวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และช่วยระมัดระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรเดินทางดังกล่าว.

มท.สั่งจังหวัดคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกว่า 2,500 แห่ง จัด อปพร.ดูแล หวังลดอุบัติเหตุ 13 พ.ค. 2559 15:27 14 พ.ค. 2559 01:06 ไทยรัฐ