วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.เดชา ติดหนี้ สปส.-รพ.จุฬาฯ 32 ล้าน เร่งโอนย้ายผู้ประกันตน

รพ.เดชา ติดหนี้ สปส.-รพ.จุฬาฯ กว่า 32 ล้าน สปส.เร่งโอนย้ายผู้ประกันตนภายใน 16 พ.ค. ลอตแรกหมื่นคน ไปรพ.ตำรวจ ที่เหลือรพ.เลิดสิน-ราชวิถี หรือยื่นขอเปลี่ยนรพ.ได้เองภายใน 3 เดือน ขณะที่ ก.แรงงาน หาแนวทางช่วย 206 ลูกจ้างไม่ได้รับค้างจ้าง ไล่บี้ให้จ่ายใน 30 วัน...

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และนายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมแถลงการดูแลผู้ประกันตนจำนวน 40,027 คน จากกรณีสำนักบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สั่งปิดรพ.เดชา มาตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงการดูแลลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีค้างจ่ายค่าจ้าง

ด้านนายโกวิท ระบุว่า รพ.เดชาเป็นคู่สัญญากับ สปส.มาตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งเข้ากฎเกณฑ์การเป็น รพ.คู่สัญญากับ สปส. และที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนเรื่องการบริการจากผู้ประกันตน ส่วนเรื่องสถานะทางการเงิน สปส.ไม่เคยเข้าไปตรวจสอบ รพ.เอกชนที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญา แต่จะตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการแพทย์ และพิจารณาจากข้อร้องเรียนของผู้ประกันตน ซึ่งการบริหารเรื่องกำไรขาดทุนเป็นเรื่องการบริหารงานของสถานพยาบาล แต่ละแห่ง โดยที่ผ่านมาพบว่า รพ.ที่มีกำไรดีแต่กลับถูกร้องเรียนเรื่องการบริการมีจำนวนไม่น้อย โดยเมื่อต้นปี 2559 ได้มีหนังสือจาก รพ.จุฬาฯ ซึ่งเป็น รพ.รับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.เดชา แจ้งทวงเงินค่ารักษามายัง สปส. เป็นเงิน 23 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา รพ.เดชา มีการตามจ่ายเงินค่ารักษาบริการทางการแพทย์ตรงนี้ให้แก่ รพ.จุฬาฯ แต่ภายหลัง รพ.เดชา ไม่ได้จ่ายเงินให้ รพ.จุฬาฯ ทำให้เกิดเป็นหนี้จำนวนมากถึง 23 ล้านบาท อาจเกิดจากปัญหาขาดสภาพคล่องภายในของ รพ.เดชา เอง อีกทั้งยังติดค้างเงินสมทบกับกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างอีก 8 ล้านบาท รวมมีหนี้กว่า 32 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินค่ารักษาพยาบาลที่ สปส.ได้จ่ายให้กับ รพ.เดชาในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.กว่า 8 ล้านบาท ไม่ได้ถูกนำไปจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง รพ.เดชา ส่วนเงินค่ารักษาพยาบาลในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. วงเงิน 14 ล้านบาท ยังไม่ได้จ่ายให้ รพ.เดชา ซึ่งอาจจะพิจารณาในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เนื่องจาก รพ.เดชา ยังคงค้างหนี้กับ รพ.จุฬาฯ และ สปส. และหาก รพ.เดชา ต้องการมาเป็น รพ.คู่สัญญาอีก จะต้องมาสมัครเข้ารับการประเมินใหม่ รวมทั้งอาจจะนำเรื่องของสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาการทำสัญญา

สำหรับกรณีผู้ประกันตน ทางสปส.ได้หารือกับ รพ.จุฬาฯ หากเจ็บป่วยระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค. สามารถเข้ารักษาได้ โดย สปส.จะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเข้ารักษาที่ รพ.รัฐอื่นๆ รวมทั้ง รพ.เอกชนได้ ซึ่ง สปส.จะจ่ายเงินตามเกณฑ์ค่ารักษา ส่วนการโอนย้ายผู้ประกันตนจำนวน 40,027 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างโอนย้ายไปยัง รพ.ตำรวจ จำนวน 10,000 คน ที่เหลือจะเฉลี่ยระหว่าง รพ.เลิดสินและ รพ.ราชวิถี โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 16 พ.ค.นี้ โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ของ สปส. www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506 รวมทั้งจะมีการแจ้งไปยังสถานประกอบการด้วย หากผู้ประกันตนไม่สะดวกในการเข้ารับบริการใน รพ.ที่โอนไป สามารถยื่นขอเปลี่ยน รพ.ได้ภายใน 3 เดือนขณะที่ นพ.สุรเดช กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการจะดำเนินการให้ลูกจ้าง รพ.เดชา ได้รับค่าจ้างที่ค้างจ่ายโดยเร็วที่สุด ส่วนกรณีเลิกจ้าง จะดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้ครบถ้วน หรือหากลูกจ้างต้องการหางานใหม่ กรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้ประสานหาตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับในสถานพยาบาลใกล้เคียงไว้แล้ว 2 แห่ง ประมาณ 300 คนนายอนันตชัย กล่าวว่า กสร.มีแนวทางช่วยเหลือลูกจ้าง รพ.เดชาทั้ง 206 คน ให้ได้รับค่าจ้างค้างจ่าย ซึ่งได้ออกคำสั่งเรียกนายจ้างมาชี้แจง และให้นำหลักฐานการจ่ายค่าจ้างมาแสดง แต่ยังไม่มาพบเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง โดยภายในสัปดาห์หน้าจะออกหนังสือคำสั่งให้จ่ายค่าจ้าง หากไม่ปฏิบัติตามภายใน 30 วัน จะแจ้งความดำเนินคดีและนำเรื่องฟ้องร้องต่อศาล เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย หากเกินกำหนดแล้วนายจ้างยังไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างสามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ รายละไม่เกิน 18,000 บาท.

รพ.เดชา ติดหนี้ สปส.-รพ.จุฬาฯ กว่า 32 ล้าน สปส.เร่งโอนย้ายผู้ประกันตนภายใน 16 พ.ค. ลอตแรกหมื่นคน ไป รพ.ตำรวจ ที่เหลือ รพ.เลิดสิน-ราชวิถี หรือยื่นขอเปลี่ยนรพ.ได้เองภายใน 3 เดือน ขณะที่ ก.แรงงาน หาแนวทางช่วย 206 ลูกจ้าง... 13 พ.ค. 2559 15:00 13 พ.ค. 2559 18:09 ไทยรัฐ