วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท.ไล่บี้ รบ.แก้ ก.ม.ประชามติ เปิดกว้างคนเห็นต่าง

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ จี้ "รัฐบาล-คสช." แก้กฎหมายประชามติให้ชัดเจน-เป็นธรรม-สอดคล้องหลักสากล ติงระวังอย่าใช้อำนาจคุกคามคนเห็นต่าง หวั่นกระทบการยอมรับร่าง รธน.

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.59 พรรคเพื่อไทยออกคำแถลงเรื่อง ขอให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ว่า ด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ตามที่กลุ่มต่างๆ ร่วมกันเรียกร้องให้กระบวนการทำประชามติต้องเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ส่วนพรรคเพื่อไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. แก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปรากฏว่าขณะนี้ยังไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาลและ คสช. แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีการกำหนดโทษของการก่อความวุ่นวาย เพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้จำคุกถึง 10 ปี โดยมีการบัญญัติการกระทำอย่างคลุมเครือ เจ้าหน้าที่สามารถตีความได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการแสดงคำหยาบที่ผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นเพียงความผิดลหุโทษ โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น จึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ประหลาด ยิ่งกว่านั้นในการเผยแพร่ของ กรธ.และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีเจตนาพิเศษมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิออกเสียงในทางสนับสนุน และเปิดให้สามารถกระทำการใดๆ ได้มากมาย ซึ่งจะถือเป็นการกระทำผิดหรือไม่นอกจากจะขัดต่อกติการะหว่างประเทศ และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้ว จะมีผลโดยตรงต่อการไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญในอนาคต แม้จะผ่านประชามติ

พรรคเพื่อไทย จึงเห็นว่า ทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ให้เกิดความชัดเจน เป็นธรรมสอดคล้องกับหลักสากลในการทำประชามติ ให้ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็น รวมทั้งการรณรงค์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่ เมื่อประชาชนทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญได้แสดงออกอย่างเต็มที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ผลของประชามติจะออกมาอย่างไร ก็จะได้รับการยอมรับ หากปล่อยให้สภาพการณ์เป็นอยู่ดังเช่นปัจจุบันจะมีแต่ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น พรรคเพื่อไทยเห็นว่าในขณะที่ทุกฝ่ายต้องการบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้วิจารณญาณของตนอย่างเต็มที่ ในการตัดสินใจเลือกอนาคตของประเทศ รัฐบาลและกลไกของผู้มีอำนาจต่างๆควรระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์อันจะนำไปสู่การตีความ หรือเกิดความหวาดกลัวว่ารัฐกำลังใช้อำนาจหรือกำลังเข้าคุกคามผู้มีความเห็นต่าง จนทำให้เกิดความหวาดกลัว อันจะมีผลกระทบไปสู่การทำประชามติและการยอมรับผลประชามติในอนาคต.

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ จี้ "รัฐบาล-คสช." แก้กฎหมายประชามติให้ชัดเจน-เป็นธรรม-สอดคล้องหลักสากล ติงระวังอย่าใช้อำนาจคุกคามคนเห็นต่าง หวั่นกระทบการยอมรับร่าง รธน. 13 พ.ค. 2559 12:37 13 พ.ค. 2559 14:29 ไทยรัฐ