วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขนส่งฯ คุมเข้มรถสาธารณะต่อเนื่อง หวังแก้ปัญหาบนถนนยั่งยืน

ขนส่งฯ คุมเข้มรถสาธารณะต่อเนื่อง หวังแก้ปัญหาบนถนนยั่งยืน

  • Share:

ขนส่งฯ เสริมมาตรการควบคุมและจัดการระบบขนส่งสาธารณะ-ผู้ประกอบการต่อเนื่อง พร้อมสรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด 4–10 พ.ค.ที่ผ่านมา ติดตามทุกปัญหาที่เกิด เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ขนส่งทางบกได้มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะให้เหลือน้อยที่สุด โดยดำเนินการมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นสูงสุดในช่วงการเดินทางระหว่างเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ด้วยการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและรถโดยสารที่สถานประกอบการ และก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอด จุดตรวจบนถนนสายหลัก เพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจสมุดผู้ประจำรถ ตรวจความพร้อมร่างกายเพื่อดูความอ่อนเพลีย และดำเนินการตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถควบคู่กันไปด้วย

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค.ที่ผ่านมา ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 56,142 คัน พบข้อบกพร่องจำนวน 50 คัน ดำเนินการลงโทษทันที ส่วนการตรวจสอบพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 60,646 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 17 ราย ไม่พบสารเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ จึงลงโทษตามข้อหาความผิดและบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะแล้วทุกราย

นอกจากนี้ ในส่วนของมาตรการควบคุมการใช้ความเร็วของรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกจากกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ พบรถใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดรวม 426 คัน เป็นรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 76 คัน รถตู้โดยสารประจำทาง 74 คัน รถบัสโดยสารประจำทาง 51 คัน และรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง 27 คัน ส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคลตรวจพบใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 130 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทางพบ 68 คัน

ขณะเดียวกัน ยังติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถที่ติดตั้ง GPS ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS อย่างต่อเนื่องในช่วงเดียวกัน พบการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 1,108 คัน เป็นรถโดยสารประจำทางจำนวน 629 คัน รถโดยสารไม่ประจำทางจำนวน 255 คัน รถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 115 คัน และรถบรรทุกไม่ประจำทางจำนวน 109 คัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดให้เข้ามารายงานตัวและลงโทษทุกราย พร้อมบันทึกประวัติพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม หากพบการกระทำความผิดซ้ำอาจพิจารณาการต่ออายุใบประกอบการขนส่งต่อไป พร้อมเร่งรัดดำเนินการติดตั้ง GPS ในรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารสาธารณะทุกคัน และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถผ่านระบบ GPS เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับรถให้มีความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกจะติดตามแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแล ควบคู่กับการพัฒนาแก้ไขพฤติกรรมการให้บริการ สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศได้อย่างแท้จริง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้