Thairath Logo
กีฬา

หวั่นไฟลามป่าพรุชั้นใน-ไหม้เขาทะลุสถานการณ์คลี่คลาย

Share :

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 2 จุด จุดแรกที่เขตป่าสงวนลุ่มน้ำบางนราแปลงที่ 2 ก่อนจะลุกลามเข้าไปในเขตป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง กินพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.สุไหงปาดี และจุดที่ 2 ในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไฟไหม้อยู่ในวงจำกัด แต่กระแสลมที่ยังพัดแรงทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถแบ็กโฮเข้าปรับไถพื้นที่เพื่อขยายแนวกันไฟจากบ้านซรายอ หมู่ 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก เพื่อให้มาจดกับบ้านปอเนาะ หมู่ 7 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี ระยะทาง 3 กม. เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าพรุชั้นใน

จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ป่าพรุชั้นนอกเสียหายไปแล้วประมาณ 300 ไร่ ขณะที่ สถานการณ์ไฟไหม้ป่าเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ อ.ยี่งอ และ อ.บาเจาะนั้น เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟที่ลุกไหม้ให้อยู่ในวงจำกัดได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปดับไฟจุดต้นเพลิงได้ เนื่องจากรถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึง ประกอบกับสภาวะอากาศลมแรง นอกจากนี้ ยังพบไฟไหม้ป่าเพิ่มอีก 1 จุด ที่บ้านโคกชุมบก หมู่ 5 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ ในเบื้องต้นมีความเสียหายประมาณ 80 ไร่ ขณะที่นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ นายอำเภอตากใบ ได้สั่งระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟไหม้ป่าในครั้งนี้แล้ว

นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส กล่าวว่า ในภาพรวมสามารถควบคุมไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ได้แล้ว เหลือเพียงจุด ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก คาดว่าอีกประมาณ 3 วัน สถานการณ์น่าจะดีขึ้น แต่ในส่วนที่จะดับไฟให้สนิทนั้นคงต้องรอให้ฝนตกลงมาตรงจุดไฟไหม้เท่านั้น

จ.นครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ขณะนี้ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 อำเภอ คือ อ.เมือง ทุ่งใหญ่ ปากพนัง เชียรใหญ่ จุฬาภรณ์ ฉวาง และนาบอน และ กำลังจะประกาศเพิ่มเติมอีก 2 อำเภอคือ อ.ทุ่งสง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ให้เทศบาลเสนอผ่านอำเภอไปยังจังหวัดเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายในวันที่ 12 พ.ค.นี้ เพื่อให้เทศบาลสามารถใช้งบฉุกเฉินมาแก้ไขปัญหาได้ เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น เนื่องจากขาดแคลนน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา พร้อมกับทั้งให้ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รอง ผวจ.เป็นประธาน

นายพีระศักดิ์กล่าวอีกว่า ในส่วนของปฏิบัติการฝนหลวงนั้น ทางจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้อย่างต่อเนื่อง แต่มีปัญหาด้านความชื้นของสภาพอากาศที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งได้ปฏิบัติการบินไปแล้ว 20 เที่ยวบิน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้มีเครื่องบินเพียงลำเดียว แต่ต้องรับผิดชอบถึง 6 จังหวัด ทราบว่าขณะนี้ปฏิบัติการอยู่ที่ จ.ตรัง

ทางด้าน ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทศบาลมีแหล่งน้ำดิบอยู่ 2 บ่อใหญ่ ที่บ้านวังก้อง ต.ท่างิ้ว และบ่อทราย ต.นาทราย โดยที่บ้านวังก้องสามารถสูบน้ำได้ไม่เกิน 7 วัน ส่วนที่บ่อทราย ต.นาทราย สั่งการให้สำนักการประปาสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมงคาดว่าจะสามารถใช้ได้ไม่เกิน 15 วัน น้ำก็จะหมด ซึ่งต้องหยุดสูบ 3 วัน เพื่อให้น้ำใต้ดินซึมขึ้นมาเติมน้ำในบ่อ ช่วงดังกล่าวได้หาแหล่งน้ำดิบสำรองอีก 2-3 บ่อ สามารถสูบน้ำได้อีก 3-7 วัน และต้องซื้อท่อเชื่อมกับระบบ ขณะนี้เทศบาลกำลังจัดประกวดราคาเพื่อซื้อน้ำที่กรองสำเร็จรูปจาก 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ เป็นเวลา 30 ปี วันละ 50,000 คิว คิวละ 4.90 บาท ปีสุดท้ายคิดคิวละไม่เกิน 11.50 บาท ซึ่งสามารถสนับสนุนน้ำประปาให้กับ 4 เทศบาล และ 5 อบต.ที่อยู่รอบเทศบาลได้ด้วย เมื่อครบสัญญา 30 ปี ทั้งโรงกรองน้ำและระบบท่อจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ขณะนี้ร่างประกาศ TOR ผ่านเรียบร้อยแล้ว และจะนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลวันที่ 18 พ.ค.นี้

จ.ชุมพร จากกรณีไฟป่าลุกไหม้บนภูเขาทะลุในพื้นที่ 3 ตำบล ต.เขาทะลุ ต.เขาค่าย และ ต.นาสัก อ.สวี ขณะที่นายสมดี คชายั่งยืน ผวจ.ชุมพร ประสานไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเฮลิคอปเตอร์มาช่วยดับไฟ ประกอบกับมีฝนตกลงมาทำให้สถานการณ์ไฟป่าเริ่มคลี่คลาย ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ อบต.เขาทะลุ อ.สวี นายชาญ เสมสวัสดิ์ นายอำเภอสวี ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าภูเขาทะลุถือว่าสงบลงแล้ว 99 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงพื้นที่หมู่ 2 ต.เขาค่าย ยังมีไฟติดอยู่เล็กน้อย ทั้งนี้ได้จัดชุดเฝ้าระวังโดยมอบหมายให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้ดูแล ส่วนสาเหตุไฟป่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากธรรมชาติหรือน้ำมือมนุษย์ ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความที่ สภ.นาสัก เพื่อหาสาเหตุและผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม หากวันพรุ่งนี้สถานการณ์ไฟป่าดับสนิทแล้วก็จะทำการปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจดับไฟป่าและจะรายงานให้ ผวจ.ชุมพรรับทราบต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...