วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AEC Go On 14/05/59

ก่อนที่จะเข้าไปเจาะดูรายละเอียดของ ประเทศสมาชิกของ IMT–GT ในสัปดาห์หน้านั่นก็คือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของ AEC ผมขอพูดถึง IMT-GT ในภาพรวมในสัปดาห์นี้อีกครั้งนะครับ ก่อนที่ผมจะเขียนเรื่อง IMT-GT เอง รู้สึกว่าในระยะหลังๆข่าวของ IMT-GT น้อยลงมากในประเทศไทยเพราะเป็นการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ ไม่ใช่การรวมกลุ่มระดับประเทศ

แต่เมื่อเข้าไปดูข้อมูลใน www.imtgt.org และ www.asean.org รวมถึง website ของหน่วยงานรัฐบาลไทย พบว่ามีการประชุมในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงผู้ปฏิบัติทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบันในปี 2559 ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม GMS หรือ “AEC บก” ที่มีเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการเพิ่มอีกหนึ่งเวทีกับยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของ AEC คืออินโดนีเซียและมาเลเซีย ทำให้ความคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างไทยกับประเทศมุสลิมมีมากขึ้นและแน่นแฟ้นขึ้น แน่นอนว่านี่คือแต้มต่อที่ดีของไทยอีกประการหนึ่ง

ล่าสุด เมื่อปีที่แล้ว 28 เมษายน 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ IMT–GT ครั้งที่ 9 ที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการขับเคลื่อนแผนงาน IMT–GT ภายใต้แผน 5 ปีระยะที่ 2 ระหว่างปี 2555–2559 (IMT–GT Implementation Blueprint 2012–2016) ซึ่งเน้นความสำคัญ 7 เรื่อง

เรื่องแรก ได้แก่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด่านศุลกากรและการอำนวยความสะดวกบริเวณชายแดน เรื่องที่สอง การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรื่องที่สาม การสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ IMT-GT จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องที่สี่ การพัฒนาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล เรื่องที่ห้า การพัฒนาด้านกฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องกัน เรื่องที่หก การพัฒนาด้านการประมง และ เรื่องที่เจ็ด การพัฒนาด้านการเกษตร การประชุมระดับผู้นำทุกปีและมีแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน ชี้ชัดว่า ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กันอย่างแท้จริง.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

13 พ.ค. 2559 10:08 13 พ.ค. 2559 10:08 ไทยรัฐ