วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิธีการบริหารอำนาจ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของ คสช. ในช่วงนี้ หนีไม่พ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของวิธีการบริหารจัดการอำนาจ อาทิ จากวงเสวนา การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย บทเรียนจากป๋วยและปรีดี โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า หัวใจสำคัญที่ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผลักดันเรื่องของเสรีประชาธิปไตยในร่างรัฐธรรมนูญปี 2517 เช่น ทำให้เกิดการยอมรับมโนธรรมและความคิด ซึ่งไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับไหนมาก่อน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง ทว่าความคิดดังกล่าวก็แพ้ในการลงมติการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นโศกนาฏกรรมของปัญญาชนสาธารณะ

ดังนั้น สภาจึงไม่ใช่พื้นที่ปัญญาชนเข้าไปผลักดันได้ อย่างไร ก็ตาม อ.ปรีดี ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องคือจัดทำรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ พบว่าช่วงแรก อ.ปรีดี มีบทบาทผู้นำคณะราษฎร มีอำนาจความชัดเจน แต่ในทางสาธารณะมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักการและเนื้อหารัฐธรรมนูญได้ก็จริง แต่ไม่มีอำนาจ คือหลัง 14 ตุลา 16 ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมิติ

นอกจากนี้ กลุ่มนักวิชาการยังกังวลเกี่ยวกับ การให้อำนาจ ส.ว.สรรหามากจนเกินไป ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะเกิดความขัดแย้ง ทางที่ดีที่สุดก็คือ คสช.จะต้องเป็นคนคุมเกมหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ไม่เช่นนั้นบ้านเมืองก็จะวุ่นวาย

การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็น อำนาจที่มาจากประชาชนหรืออำนาจที่มาจากปลายกระบอกปืน ถ้ารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวม ย่อมมีทางออกเสมอ เพียงแต่ให้ระลึกถึงที่มาของอำนาจ ก็จะรู้จักวิธีใช้อำนาจเอง

อำนาจที่มาจากประชาชน เป็นอำนาจสูงสุด ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศตัวจริง จึงมีสิทธิตัดสินใจโดยการเลือกตั้งหรือการลงประชามติ รับหรือจะไม่รับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย เสียงส่วนน้อยก็ต้องยอมรับ สังคมก็จะเป็นสุข

ในกรณีที่ความขัดแย้งของประชาชนไม่สามารถยุติได้ด้วยการตัดสินของประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม อำนาจจากปลายกระบอกปืน จะเข้ามาควบคุมเพื่อให้สังคมสงบสุขชั่วคราวเท่านั้น

แต่ไม่ใช่ผู้กำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ เช่นเดียวกับ อำนาจที่มาจากประชาชน ข้อนี้ประชาชนย่อมทราบดี จึงยอมรับให้อำนาจจากปลายกระบอกปืนเข้ามาบริหารจัดการในช่วงที่เกิดวิกฤติ

จึงไม่จำเป็นต้องแปลงร่าง เป็นราชสีห์หุ้มหนังแกะ แต่ต้องใช้อำนาจด้วยความเด็ดขาดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จะต้องเป็น ตัวกลาง ไม่ใช่เป็น คู่กรณีขัดแย้งเสียเอง เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดวิกฤติสามเส้าขึ้นมาเช่นในปัจจุบัน สุดท้ายก็ลูบหน้าปะจมูกแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย

ในบรรยากาศการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ยังมีการเข้าตรวจค้นจับกุมคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและ คสช. โดยใช้อำนาจพิเศษ ถือว่าเป็นการใช้อำนาจที่สวนทางกับความเป็นจริง วิธีการบริหารจัดการอำนาจเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ที่ต้องเข้าใจจึงจะนับว่าใช้อำนาจเป็น.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

13 พ.ค. 2559 09:44 13 พ.ค. 2559 09:44 ไทยรัฐ