วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยตอนบน ร้อนถึงร้อนจัด จับตา 14-17 พ.ค. ฝนเพิ่ม!

ไทยตอนบน ร้อนถึงร้อนจัด จับตา 14-17 พ.ค. ฝนเพิ่ม!

  • Share:

ไทยตอนบน ยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ ระวังฝนและลมกระโชกแรง จับตาตั้งแต่ 14-17 พ.ค. จะเริ่มมีฝนตกในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

วันที่ 13 พ.ย. จากการตรวจสอบกับระบบพยากรณ์อากาศ ไทยรัฐทีวี เดอะเวตเตอร์ คัมพานี พบว่า ก่อนที่จะมาตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคมาดูภาพรวมสภาพอากาศกันก่อนว่า ตลอดสัปดาห์นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับสภาพอากาศเมืองไทยบ้าง

โดยภาพรวมพบว่า ในวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศดังกล่าว เกิดจากย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ส่วนช่วงที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือ ช่วงวันที่ 14-17 พ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากในช่วงวันที่ 15-17 พ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้

ดังนั้น ในช่วงดังกล่าวขอให้ประชาชนบริเวณ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย

สภาพอากาศในแต่ละภาควันนี้เป็นอย่างไร

ภาคเหนือ อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ช่วงวันที่ 11-15 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-43 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 16-17 พ.ค. โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 11-13 พ.ค.อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 14-17 พ.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 11-15 พ.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 16-17 พ.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 11-15 พ.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 16-17 พ.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศร้อนโดยทั่วไป มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ช่วงวันที่ 11-15 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส

ช่วงวันที่ 16-17 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้