วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ประจิน"ยกเครื่องพัฒนากิจการอวกาศ! ตั้งคณะทำงานกฎหมายสอดรับนานาชาติ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการอวกาศของประเทศ โดยมี รมว.ไอซีทีและ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน เพื่อยกร่างแผนการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม การพัฒนาอวกาศเชิงพาณิชย์ และด้านความมั่นคง โดยให้เร่งรัดทำแผนกิจการอวกาศของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนากิจการอวกาศของนานาชาติและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศรับทราบโดยเร็ว

นอกจากนี้ยังให้จัดตั้งคณะทำงานเรื่องกฎหมายอวกาศขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันกิจการที่เกี่ยวข้องกับอวกาศมีความเกี่ยวข้องกับนานาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 7 ฉบับ ขณะเดียวกันประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ยังไม่ได้หารือกับหน่วยงานด้านกฎหมายอวกาศของยูเอ็น ซึ่งในระยะต่อไปประเทศไทยจะต้องจัดทำข้อกำหนดในเรื่องต่างๆ ให้มีความชัดเจน เช่น ข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติเรื่องการกำจัดขยะอวกาศ กฎหมายเรื่องของดาวเทียม การปลดระวางดาวเทียมในวงโคจร ซึ่งขอบเขตงานดังกล่าวเกินกว่าหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการอวกาศ 13 พ.ค. 2559 01:17 13 พ.ค. 2559 01:17 ไทยรัฐ