วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“อดุลย์” ปิ๊งเพิ่มบ้านผู้สูงอายุ-บ้านกตัญญู

“อดุลย์” ปิ๊งเพิ่มบ้านผู้สูงอายุ-บ้านกตัญญู

  • Share:

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเยี่ยมพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) รับผิดชอบอยู่ 12 แห่งไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้สูงอายุ อย่างเช่นที่บ้านบางแค มีผู้สูงอายุบางคนต้องรอคิวจองถึง 8 ปี ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จัดทำบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ลักษณะคล้ายกับโครงการที่พักผู้สูงอายุ อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย โดยใช้พื้นที่ที่ พม. มีอยู่มาจัดสร้างเช่นที่บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา และที่ จ.พิษณุโลกหรือเชียงใหม่ รองรับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการจ่าย โดยได้มอบหมายให้นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดี ผส.ไปศึกษาและวิจัยรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ และเร่งดำเนินการในปี 2560 ให้ทันรัฐบาลนี้ นอกจากนี้จะจัดทำโครงการบ้านกตัญญู โดยให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ไปดูแลพิจารณานำบ้านที่มีอยู่ปรับรูปแบบและสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับผู้สูงอายุ และให้ลูกหลานผู้สูงอายุเข้ามาช่วยในการผ่อนชำระแทนผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะมีสิทธิพิเศษจูงใจต่างๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้