วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยัน ก.ม.พระปริยัติธรรมทันรัฐบาลนี้

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) บรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาคืบหน้าไปมาก โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6 ด้าน คือ การปกครอง ศาสนศึกษา การเผยแผ่ สาธารณูปการ ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ และคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และยังมีมติให้เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6 ด้านในระดับจังหวัด เพื่อช่วยให้การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาประสบผลสำเร็จ

นายสุวพันธุ์กล่าวอีกว่า ในสมัยรัฐบาลนี้จะเร่งผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มีผลบังคับใช้ คือร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ... โดยในส่วนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นตนได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าภายในเดือน มิ.ย.นี้จะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ ส่วนร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนานั้นในเร็วๆนี้จะหารือกับกรรมการ มส.เพื่อดูแนวทางให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย ทั้งนี้ ตนตั้งใจจะให้ร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับดังกล่าวเสร็จภายในรัฐบาลนี้ ซึ่งตามขั้นตอนปกติของการออกกฎหมายจะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน ส่วนความคืบหน้าการเสนอรายชื่อเพื่อทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้น เรื่องยังอยู่ที่ตน ซึ่งขณะนี้ พศ.สรุปข้อมูลส่งมาให้ตนเพียงบางส่วนเท่านั้น.

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)... 13 พ.ค. 2559 00:48 13 พ.ค. 2559 01:03 ไทยรัฐ