วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัด มท.เซ็นตั้ง คกก.พีอาร์ร่างฯ เฉพาะกิจ 22 คน

'ปลัด มท.' เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ประชาสัมพันธ์ร่าง รธน. 22 คน ภารกิจ 6 ด้าน ดึงตัวแทน กรธ.-กกต. ช่วยงานนั่งที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. เป็นที่ปรึกษา โดยมีกรรมการ ได้แก่ รองปลัดกระทรวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดีทุกกรม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ผู้ว่าการและผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจในสังกัด ส่วนกรรมการและเลขานุการ ได้แก่ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค และ ผอ.สำนักบริหารการปกครองท้องที่ รวม 22 คน มีอำนาจหน้าที่ 1. สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. 2. กำหนดแผนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด อำเภอ 3. แต่งตั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะทำงานต่างๆ 4. ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก.) วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข.) และวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน (ครู ค.) 5. กำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินการของจังหวัดและอำเภอ และ 6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและด้านอื่นๆ ตามที่ กรธ. มอบหมาย

'ปลัด มท.' เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ประชาสัมพันธ์ร่าง รธน. 22 คน ภารกิจ 6 ด้าน ดึงตัวแทน กรธ.-กกต. ช่วยงานนั่งที่ปรึกษา 12 พ.ค. 2559 18:10 13 พ.ค. 2559 00:09 ไทยรัฐ