วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บุญทักษ์ หวังเจริญ' ไขก๊อกจาก สนช. มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.

'บุญทักษ์ หวังเจริญ' ไขก๊อกจาก สนช. มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.

  • Share:

สนช. มีมติตั้ง กมธ.สอบประวัติ "เรวัต วิศรุตเวช" ว่าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน - "สุรชัย" แจ้ง "บุญทักษ์ หวังเจริญ" ลาออกจาก สนช. แล้ว

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายสุรชัย แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า นายบุญทักษ์ หวังเจริญ สมาชิก สนช. และอดีตประธานสมาคมธนาคารไทย ได้ยื่นลาออกจาก สนช. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ในวันที่ 13 พ.ค. เวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็น เพื่อประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีตนเป็นประธาน จะจัดสัมมนา "เตรียมความพร้อมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช." ที่ห้อง 306-308 อาคารรัฐสภา 2 ให้แก่สมาชิกที่ สนช. ที่แสดงความจำนงร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถามเพิ่มเติม จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

จากนั้นที่ประชุม สนช.ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม นายเรวัต วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ และที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนนายศรีราชา วงศารยางกูร) จำนวน 17 คน ใช้เวลาพิจารณา 20 วัน ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม สนช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้