วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ให้เวลา 'รพ.เดชา' ปรับปรุง 60 วัน จัด 'ราชวิถี-เลิดสิน' รับผู้ประกันตน

ให้เวลา 'รพ.เดชา' ปรับปรุง 60 วัน จัด 'ราชวิถี-เลิดสิน' รับผู้ประกันตน

  • Share:

อธิบดี สบส.ลงนามสั่งปิด "รพ.เดชา" 60 วัน ประสานประกันสังคมจัด "ราชวิถี-เลิดสิน" รองรับผู้ประกันตนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ชี้หากปรับปรุงมาตรฐานแล้ว พร้อมตรวจสอบพิจารณาเพิกถอนคำสั่ง สั่งตรวจสอบสถานพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึง คำสั่งปิดชั่วคราวรพ.เดชา พญาไท เนื่องจากดำเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ว่า ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งปิด รพ.เดชาแล้ว ตามมาตรา 50 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 เป็นระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่ง เนื่องจาก รพ.เดชาดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือ 1. ไม่จัดให้มีบุคลากรตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพ 3 สาขาหลักที่จำเป็นในการดำเนินการบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร และ 2. มีการปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ อีอาร์ (ER) จนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ก่อความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการรับการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ ได้หารือกับทีมผู้บริหารใหม่ของ รพ.เดชาแล้ว เบื้องต้นได้รับการแจ้งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการจัดการภายใน แต่ยังมีความประสงค์จะเปิดให้บริการ แต่ขอเวลาในการปรับปรุง สบส.จึงให้เวลาในการปรับปรุงทั้งเรื่องบุคลากร สถานที่ และการให้บริการ ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากนี้หากยังไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะปิดชั่วคราวหรือถาวร

สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอยู่ที่ รพ.เดชา มีประมาณ 40,000 คน และมีผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ในรพ.ประมาณ 7 คน ได้ประสานสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยได้จัดสถานพยาบาลในเขต กทม.รองรับไว้ 2 แห่ง คือ รพ.ราชวิถี และรพ.เลิดสิน ผู้ประกันตนสามารถติดต่อแจ้งเลือกใช้สิทธิได้ที่สปส.

นอกจากนี้ ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การเสริมความงาม รวมทั้ง มาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ เน้นหนักที่การควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อประชาชน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้