วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุ่มวิศวะ เจ้าของร้านกาแฟ ผุดไอเดียระดมทุนปลูกป่าเขาหัวโล้นน่าน

หนุ่มวิศวะ เจ้าของร้านกาแฟที่ จ.น่าน ชูไอเดียร่วมหาทุนปลูกป่าให้ภูเขาหัวโล้น เอากำไรจากกาแฟหนึ่งแก้วช่วยคืนพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดน่าน แก้วละ 2 บาท เพื่อมอบให้องค์กรที่รับผิดชอบ ชี้ หลายองค์กรยังขาดทุนในการดำเนินงาน...

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559 นายสุริยา กาวิรส หนุ่มวิศวกรเจ้าของร้านกาแฟ ซัน คอฟฟี่ บ้านแสงดาว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้บรรเจิดไอเดีย กาแฟช่วยป่าน่าน โดยจะนำกำไรจากกาแฟ 1 แก้ว จำนวนเงิน 2 บาท นั้นจะนำไปสบทบทุนช่วยในการพื้นที่ป่าสีเขียวให้จังหวัดน่าน โดยจะมอบให้กับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเรื่องการคืนพื้นที่ป่าสีเขียว หรือ ฟื้นฟูเขาหัวโล้น ถึงแม้จะไม่มาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไร 

หนุ่มวิศวกรเจ้าของร้านกาแฟ เผยถึงแนวความคิดนี้ว่า ตนเองได้หาวิธีทางต่างๆ ที่จะช่วยคืนพื้นที่ป่าสีเขียว โดยการเข้าร่วมปลูกป่า สร้างฝาย รวมถึงการสำรวจพื้นที่เขาหัวโล้น จากได้ลงมือปฏิบัติแล้วพบว่า หลายองค์กรนั้น ขาดทุนทรัพย์ ให้การปฏิบัติงานงาน ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นจิตอาสา ที่ควักเงินตัวเองออก แต่เมื่อพอเงินหมด กลุ่มต่างๆหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะหายไป ทางตนเองจึงได้มีความคิดอยากช่วยสมทบทุน ในการต่อยอดของการคืนพื้นที่สีเขียวให้กับป่าในจังหวัดน่าน จึงเจียดกำไรส่วนต่างของกาแฟที่ขายได้ จำนวนแก้วละ 2 บาท เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์นำไปช่วยเหลือ การคืนพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งยินดีและจะเป็นสื่อกลางหากลูกค้า จะนำพันธ์ุต้นไม้ ผลไม้ มาร่วมบริจาคเพื่อนำไปให้ชาวบ้านปลูกทดแทนต้นไม้ที่หายไป สามารถนำมาบริจาค หรือ ฝากไว้กับทางร้านได้ก็ยินดี โดยเดินทางหากขับรถก็ข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือ เมื่อลงสะพานเลี้ยวขวา สังเกตซ้ายมือติดถนนจะเห็นร้านสีเขียวๆ


นายสุริยา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ คนใจจังหวัดน่านต่างตื่นตัวเรื่องการคืนพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับเขาหัวโล้น แต่หลายคนยังไม่มีแนวทางว่าจะเข้าร่วมหรือต้องช่วยเหลือเช่นไร โดยจังหวัดน่าน ตอนนี้ มีภาคีเครือข่าย ทั้งหมด 14 กลุ่ม ที่กำลังดำเนินการช่วยพลิกฟื้นคืนผืนป่า หรือเรียกว่ามีทั้งหมด 14 โมเดล ได้แก่ 1.ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารในเขตป่าอนุรักษ์ คือการเพิ่มสีเขียวตามแนวพระราชดำริ 2.ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างป่าสร้างรายได้ ปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3.ป่าชุมชนเศรษฐกิจและป่าใช้สอย คือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบรณาการจังหวัดน่าน (ปิดทองหลังพระ) 4.ชุมชนดูแลป่า คือ โครงการนาแลกป่า ป่าชุมชน เสริมศักยภาพองค์กรชุมชน 5.ศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน คือ กลไกประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ของพหุภาคีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมกับ CSR 6.ศูนย์พัฒนาชาวเขา คือแผนงาน Green Sanien สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นผืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต 7.โครงการพระราชดำริ สังกัดกรมป่าไม้ คือ การดำเนินการตามแนวพระราชดำริ 8.โครงการพระราชดำริ สังกัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ พันธ์ุพืช คือ การดำเนินการตามแนวพระราชดำริ 9.สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จ.น่าน คือ ปลูกไม้ยืนต้นสร้างพื้นที่ต้นน้ำ ให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ สร้างฝายชะลอน้ำ แหล่งพักเก็บน้ำปลูกพืชไร่ชุมชน 10.สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย คือ การทำป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เกษตรกรรุ่นใหม่ 11.คณะกรมนโยบายแห่งที่ดินชาติ (คทช) คือการพัฒนาป่า พัฒนาชุมชน พัฒนาองค์ความเร็ว 12.โครงการพี่ช่วยน้องป้องผืนป่า คือ ขอรับการสนับสนุน เงิน ต้นกล้า ต้นกาแฟ ต้นพันธุ์ผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง อะโวคาโด ลำใย มะม่วง ลิ้นจี่ กล้ายน้ำว้า ต้นพันธ์ไผ่ 13.อาสาสมัครรักษ์ผืนป่า คือการพื้นฟูระบบนิเวศ การพัฒนาอาชีพ 14.โครงการปลูกไผ่ทดแทนการปลูกข้าวโพด เพื่อแก้ปัญหาเขาหัวโล้น ทั้ง 14 โมเดลนี้นั้น เป็นคนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หวงแหนผืนป่าได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการปลูกป่า ตามความถนัดของตนเอง ซึ่งบางคนนั้น ไม่มีความรู้ด้านป่าไม้ แต่มีความรู้ด้านการฝึกอาชีพ ก็สามารถเลือกเข้ากลุ่ม ตามโมเดลต่างๆ นี้ได้

ด้าน นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เน้นย้ำ หากต้องการมาปลูกป่า ต้องมาด้วยใจของท่านเอง และ ทางจังหวัดน่านไม่มีงบประมาณที่จะสนับสนุนองค์การที่จะเข้ามาปลูกป่าน่าน แต่สามารถให้คำแนะนำได้ ซึ่งการปลูกป่านั้น คนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือเพื่อรักษาผืนป่า เพื่อเป็นป่าต้นน้ำ.

หนุ่มวิศวะ เจ้าของร้านกาแฟที่ จ.น่าน ชูไอเดียร่วมหาทุนปลูกป่าให้ภูเขาหัวโล้น เอากำไรจากกาแฟหนึ่งแก้วช่วยคืนพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดน่าน แก้วละ 2 บาท เพื่อมอบให้องค์กรที่รับผิดชอบ ชี้ หลายองค์กรยังขาดทุนในการดำเนินงาน... 12 พ.ค. 2559 10:42 12 พ.ค. 2559 11:23 ไทยรัฐ