วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


แพทย์ทางเลือก

www.thaicam.go.th เป็นเว็บไซต์ของกองการแพทย์ทางเลือก กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดตั้งเพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และคัดกรองศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นผสมผสานในระบบสุขภาพ

เกี่ยวกับเรา ประวัติการจัดตั้ง วิสัยทัศน์/ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน เครือข่ายความร่วมมือ แผนงานโครงการ ผลการดำเนินงาน งานวิจัย คีเลชั่น สมาธิบำบัด โยคะ ซี่กง อโรมา แมคโครไบโอติกส์ บทความวิชาการ สรุปคำบรรยายวิชาการ บทสรุปผู้บริหาร นำเสนอในงานประชุม/สัมมนา นอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี ประชาสัมพันธ์/ กิจกรรม มัลติมีเดีย ติดต่อเรา.

12 พ.ค. 2559 10:05 12 พ.ค. 2559 10:07 ไทยรัฐ