วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Talk nineteen to the dozen

Dozen หมายถึง โหล ที่มีอยู่ 12 เช่นบอกว่า ไข่โหลหนึ่ง ก็ใช้ a dozen eggs คริสตัล (Crystal) กำลังจะไปซื้อของใช้ส่วนตัวที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหน้าปากซอย ผมก็เลยได้โอกาสฝากซื้อไข่ 6 ฟองด้วย Could you get me half a dozen eggs when you go to the supermarket? คำว่า half a dozen eggs ก็คือ 6 eggs ไข่ 6 ฟองนั่นเองครับ

Dozen หมายถึง โหล แต่หลายครั้งก็แปลว่า ‘จำนวนมาก’ ก็ได้ครับ ดร.ฮาร์วีย์ (Harvey) ถามผมว่าคุณรู้จักนิสิตคนที่ถามคำถามแหลมคมในห้องเรียนในวันนี้ไหม? ผมตอบว่า I've spoken to him dozens of times, but I still don't know his name. ผมคุยกับเขาหลายครั้งครับ แต่ก็ยังไม่รู้จักชื่อเลยครับ

Dozens of times = many times

วันนี้มีนักเรียนมาเข้าค่าย ผู้ช่วยของผมรายงานว่า The students arrived by the dozen. อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า นักเรียนมากันโหล หนึ่ง หรือ 12 คน นะครับ แต่หมายถึง in large numbers หรือมากันเป็นจำนวนมาก ใช้ by the dozen คำว่า dozen ไม่ต้องเติม-s นะครับ

แต่ถ้าใช้ in their dozens ซึ่งให้ความหมายเหมือนกันทุกประการ ทว่าจำเป็นต้องเติม -s ประโยคข้างบนผมพูดซะใหม่ได้ว่า The students arrived by their dozens.

แถวบ้านผมมีคนพูดรัว เร็ว พูดไม่หยุด หรือ talk very quickly and without stopping อย่างนี้ฝรั่งเรียกว่า talk nineteen to the dozen หรือ talk ten to the dozen.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

12 พ.ค. 2559 09:55 12 พ.ค. 2559 09:56 ไทยรัฐ