วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟาร์มกล้วยไม้เดือดร้อนนํ้าเค็มเข้าคลอง

บ่ายวันที่ 11 พ.ค. เกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้จาก ต.นราภิรมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม กว่า 100 ราย มีเนื้อที่ปลูกในตำบลกว่า 3 พันไร่ ได้ร้องขอให้กรมชลประทานเปิดประตูน้ำที่โรงกรองน้ำบางเลน ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำท่าจีน เข้าสู่คลองนราภิรมณ์, คลองโยง, คลองมหาสวัสดิ์ และคลองภาษีเจริญ ที่ใช้หล่อเลี้ยงเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้และพืชสวน ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำเค็มไหลลงสู่คลองทั้งหมด ปริมาณสูงกว่าน้ำจืดทำให้ผู้สูบน้ำไปใช้ ประสบปัญหากล้วยไม้เริ่มแห้งตาย เหมือนเป็นสัญญาณ การเตือนก่อนที่จะเศรษฐกิจกล้วยไม้ที่ปลูกจะล่มสลาย

นายพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร อายุ 40 ปี เจ้าของฟาร์มกล้วยไม้ แอร์ออคิด ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 หมู่ 3 ต.นราภิรมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม หนึ่งในผู้ประกอบการ กล้วยไม้และอยู่ในกลุ่มชมรมกล้วยไม้ อ.บางเลน เผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากนำน้ำในคลองนราภิรมณ์ ซึ่ง รับน้ำมาจากแม่น้ำท่าจีนนั้น น้ำเค็มเข้าในคลองปริมาณสูงกว่าค่าน้ำจืดถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่าของน้ำจืดที่ใช้ได้อยู่ที่ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง กรมชลประทานกำหนดค่าน้ำปกติที่ใช้ได้ ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้ค่าน้ำสูงกว่าปกติ เมื่อนำมา รดน้ำก็จะทำให้กล้วยไม้ตายหมด หากขืนปล่อยให้น้ำเค็ม เข้ามามากกว่าปกติชาวสวนกล้วยไม้ต้องล่มสลายแน่

นายพันธพัฒน์ยังเผยอีกว่า กล้วยไม้เป็นสินค้า ส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศในระดับต้นๆ และทำรายได้เข้าจังหวัดเป็นอันดับหนึ่งของ จ.นครปฐม ทุกวันนี้ชลประทานขอเรื่องอนุมัติให้เขื่อนปล่อยน้ำ จากเขื่อนลงมาเพื่อจะได้เปิดประตูน้ำจากคลองบางเลนให้น้ำจากท่าจีนมาไล่น้ำเค็มที่ยังขังอยู่ในคลองทั้งหมดออกไป จะเป็นการช่วยบรรเทาเรื่องน้ำเค็มที่ทะลักเข้ามา ปัญหาในขณะนี้คือน้ำเค็มจาก แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเข้ามาทางคลองบางกอกน้อย ซึ่งไม่มีประตูน้ำปิดกั้นทำให้น้ำเค็มเข้ามาเต็มๆ ซึ่งคลองดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. ทาง กทม.ไม่กล้าปิดกั้นคลองเพราะไว้สำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำ หากปิดกั้นไว้จะทำให้ทัศนวิสัยของ ลำน้ำเสียไป จึงทำให้มีผลกระทบกับฟาร์มกล้วยไม้อย่างหนัก ขณะนี้สิ่งที่ชาวสวนต้องการคือรถน้ำบรรทุก น้ำให้ตามฟาร์มบ้าง ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง.

บ่ายวันที่ 11 พ.ค. เกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้จาก ต.นราภิรมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม กว่า 100 ราย มีเนื้อที่ปลูกในตำบลกว่า 3 พันไร่ ได้ร้องขอให้กรมชลประทานเปิดประตูน้ำที่โรงกรองน้ำบางเลน... 12 พ.ค. 2559 08:34 12 พ.ค. 2559 08:34 ไทยรัฐ