วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดกะทันหัน

บรรยากาศภายใน รพ.เดชา ถนนพญาไท กทม. หลังถูก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดชั่วคราวตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 50, 51 และ 52 (1) (2) เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะหาผู้ประกอบการคนใหม่ได้ ทำให้คนไข้ที่เข้ามาขอรับการรักษาจับกลุ่มพูดคุยกันด้วยความไม่พอใจ หลังรู้ข่าวที่ รพ.ถูกปิดกะทันหัน.

12 พ.ค. 2559 07:42 12 พ.ค. 2559 07:42 ไทยรัฐ