วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิด30วัน รพ.เดชา สบส.ให้เวลาจนกว่าจะสามารถหาผู้ประกอบการใหม่

สธ.สั่งปิด “โรงพยาบาลเดชา” หลังเจ้าของเสียชีวิต ทำมาตรฐานการรักษาตกต่ำ บุคลากรผู้ให้บริการทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด ด้านสำนักงานประกันสังคมเร่งหาโรงพยาบาลรองรับผู้ประกันตน 4 หมื่นคน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็เล็งออกหนังสือทวงค่าจ้างให้ หลังลูกจ้างมาร้อง รพ.เดชาค้างค่าจ้างมาตั้งแต่ ธ.ค.58

หลังจากได้รับร้องเรียนถึงการให้บริการของรพ.เดชา ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่าจากการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเดชา ถนนพญาไท มีการปิดไฟมืด มีแพทย์ให้บริการเพียง 1 คน รวมทั้งมีพยาบาลให้บริการจำนวนน้อย และบริเวณห้องฉุกเฉินก็ยังปิดอีกนั้น ตนจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะตรวจสอบ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการของโรงพยาบาลเสียชีวิตได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหาผู้ประกอบการคนใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนบุคลากรมีน้อย ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 100 เตียง ที่โดยปกติตามมาตรฐานแล้วจะต้องมีบุคลากรขั้นต่ำคอยให้บริการ ประกอบด้วยแพทย์ 5 คน พยาบาล 15 คน เภสัชกรรม 3 คน นักเทคนิคการแพทย์ 3 คน นักกายภาพบำบัด 3 คน และนักรังสีเทคนิค 2 คน แต่ตรวจพบว่าจำนวนบุคลากรไม่เป็นไปตามที่กำหนด ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าโรงพยาบาลเดชาเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541

น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวต่อว่า ความผิดของโรงพยาบาลเดชานั้น ประกอบด้วย ผู้รับอนุญาตประกอบการเสียชีวิต และไม่มีผู้แสดงความจำนงเพื่อขอประกอบกิจการ เข้าข่ายมาตรา 52 (1) (2) ดังนั้น สบส.ในฐานะผู้ให้อนุญาต สามารถปิดสถานพยาบาลดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะสามารถหาผู้ประกอบการคนใหม่ได้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ขณะเดียวกันยังพบอีกว่า แม้โรงพยาบาลเดชาจะมีผู้อนุญาตดำเนินการหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถบริหารหรือจัดการได้ จึงมีความผิดตามมาตรา 51 กรณีผู้ดำเนินการหรือผู้ประกอบการไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจากมาตรฐานการดำเนินการต่างๆ ก็ไม่เข้าเกณฑ์ เพราะมีการปิดหลายแผนก ไม่เป็นไปตามที่เคยขออนุญาตไว้ ซึ่งการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผิดมาตรา 50 เพราะฉะนั้น สบส.จึงทำหนังสือออกคำสั่งปิดโรงพยาบาลเดชาเป็นการชั่วคราว ซึ่งเบื้องต้นทางโรงพยาบาลรับทราบแล้ว

น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยในที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเดชาจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยในระบบประกันสังคม และกำลังอยู่ระหว่างการประสานส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นต่อไป ส่วนผู้ป่วยนอกนั้นมีน้อยอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีปัญหาอะไร อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลเดชาสามารถหาผู้ประกอบการใหม่ได้แล้ว และมีความประสงค์ที่จะเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอีก ก็ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตมาที่ สบส. เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของสถานที่ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอีกครั้งก่อนจะอนุญาตให้เปิดสถานพยาบาลได้ อย่างไรก็ตาม ปกติการขออนุญาตเปิดโรงพยาบาลเอกชนนั้น ทาง สบส.จะมีการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตลอด และจะต้องมีการตรวจประเมินตามวงรอบการต่ออายุคือ 5 ปี จะมีการตรวจ 1 ครั้ง

วันเดียวกัน นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) มีคำสั่งปิด รพ.เดชาเป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าหาผู้ประกอบการรายใหม่ได้ว่า จากข้อมูลทราบว่า รพ.เดชา มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้กระทบต่อการบริหารจัดการและการบริหารบุคลากร เมื่อถูก สบส.สั่งปิดกิจการ จึงกระทบไปถึงผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาที่ รพ.เดชา ซึ่งมีประมาณ 4 หมื่นคน โดย สปส.ต้องเตรียมโอนย้ายผู้ประกันตนทั้งหมดไปยัง รพ.ใกล้เคียง เช่น รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.วชิรพยาบาล รพ.กลาง รพ.ราชวิถี เป็นต้น ซึ่งจะต้องหารือกับ รพ.เหล่านี้อีกครั้งให้ได้ข้อยุติภายในวันที่ 13 พ.ค.นี้

นายโกวิทกล่าวอีกว่า เบื้องต้น สปส.จะย้ายผู้ประกันตนให้มีสิทธิรักษาใน รพ.อื่นก่อน แต่หากผู้ประกันตนไม่พอใจหรือไม่สะดวกมาใช้บริการสามารถยื่นขอเปลี่ยน รพ.ได้ภายหลัง หากเจ็บป่วยและเข้ารักษาที่ รพ.อื่นในระหว่างนี้ขอให้แจ้งมายังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่หรือนำใบเสร็จค่ารักษามาเบิกกับ สปส.ภายหลัง ส่วนผู้ป่วยใน 7 ราย ที่นอนรักษาตัวตามสิทธิประกันสังคมใน รพ.เดชา สปส.จะดูแลค่าใช้จ่ายตามสิทธิต่อไป โดย สปส.จะทำหนังสือแจ้งผู้ประกันตนและสถานประกอบการถึงการเปลี่ยน รพ.อีก ทั้งจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อให้ผู้ประกันตนได้ทราบ

ด้านนายปฐม เพชรมณี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มตัวแทนลูกจ้างบริษัท ศรีอยุธยา จำกัด (โรงพยาบาลเดชา) 60 คน เดินทางมายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเนื่องจากนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างทั้งหมด 160 คน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.58 จนถึงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เป็นเงินรวมกว่า 10 ล้านบาท กสร.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โดยจะให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 3 ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างภายใน 30 วัน หากนายจ้างไม่ยอมจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด จะดำเนินการแจ้งความขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสามารถร้องขอให้ กสร.ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างช่วยเหลือได้ อีกทั้งสามารถมอบอำนาจให้ กสร.เป็นผู้แทนฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายจ้างได้

ต่อมาช่วงเย็น ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสังเกตการณ์ที่ รพ.เดชา พบว่ามีบุคลากรของ รพ.บางส่วนยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งมีผู้ป่วยเดินทางมาขอรับการรักษาบางตา แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า รพ.ถูกสั่งปิด จึงแนะนำให้ไปรักษาตัวที่อื่น ทำให้มีผู้มาขอรับการรักษาบางส่วนตกใจและไม่พอใจเนื่องจากมีการปิดอย่างกะทันหันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

นางอัจฉรา อนุตรพงษ์กุล อายุ 52 ปี หนึ่งในผู้ป่วยกล่าวว่า เป็นผู้ป่วยประกันสังคม มีโรคประจำตัวเบาหวาน หอบหืด และโรคซึมเศร้า วันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่งมารับการรักษา แต่ไม่ได้รับยา เนื่องจากยาขาด จึงเดินทางมารับยาในวันนี้ แต่มาทราบว่า รพ.ถูกสั่งปิดแล้ว รู้สึกตกใจมากเหมือนโดนลอยแพ เนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ตนต้องรับการรักษาต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าจะส่งต่อไปรักษาที่ไหน จึงแนะนำให้ประสานทางประกันสังคมเพื่อรับสิทธิ

เช่นเดียวกับนายสัญญา วงศ์เจริญ กล่าวว่า พ่ออายุ 54 ปี ใช้สิทธิประกันสังคม เป็นผู้ป่วยในรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูของ รพ.ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดอาการวูบและเส้นเลือดตีบ ซึ่งอาการดีขึ้นแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด รู้สึกตกใจหลังจากที่มาเยี่ยมพ่อในช่วงบ่าย เพราะไม่ทราบมาก่อนว่า รพ.ถูกสั่งปิด แต่ทาง รพ.แจ้งว่าจะมีการย้ายพ่อไปรักษาตัวที่ รพ.อื่นแต่ยังไม่ระบุสถานที่

ด้าน น.ส.วารุณี เจริญพงศ์นรา อายุ 46 ปี ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รพ.เดชา เผยว่า เมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.นพ.สิทธิเดช แสงศิรินาวิน ผอ.รพ.เดชา จากนั้น ผอ.จึงเรียกประชุมบุคลากรกว่า 180 คน ไม่รวมแพทย์เนื่องจากแพทย์ประจำของ รพ.มีเพียง 2 คน นอกนั้นเป็นแพทย์พาร์ตไทม์ ว่าทาง รพ.ถูกทาง สบส.สั่งปิด ซึ่งไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นการบอกด้วยวาจาอย่างกะทันหัน และขณะนี้ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด ทำให้บุคลากรทั้งหมดถูกลอยแพอย่าง ไม่ทันตั้งตัว ทั้งที่เมื่อวานเพิ่งไปร้องเรียนกระทรวงแรงงาน และ คสช.ว่า เจ้าหน้าที่ของ รพ.ไม่ได้รับเงินเดือนมากว่า 4 เดือนแล้ว โดยรายได้หลักของ รพ.จะมาจากประกันสังคม แต่ถูกอายัดเนื่องจากต้องนำไปจ่ายให้กับ รพ.อื่นที่เป็นหนี้ในระหว่างส่งผู้ป่วยต่อไปรักษา มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บางส่วนถอดใจไม่มาทำงานบ้าง และลาออกไปบ้าง หลังจากนี้พวกตนก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงต่อไป เพราะยังไม่เห็นหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรเกี่ยวกับผู้ป่วยได้แต่เพียงแจ้งว่า รพ.ถูกปิดแล้ว

สธ.สั่งปิด “โรงพยาบาลเดชา” หลังเจ้าของเสียชีวิต ทำมาตรฐานการรักษาตกต่ำ บุคลากรผู้ให้บริการทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด 12 พ.ค. 2559 07:23 12 พ.ค. 2559 07:24 ไทยรัฐ