วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุ้นเทียบวุฒิ ป.ธ.9 เป็น “ด็อกเตอร์”

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี 2559 โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะภาค 2 ที่ปรึกษาแม่กองบาลีฯ เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งกล่าวว่า ครูบาลีต้องช่วยกันออกแบบสื่อ ทั้งแบ่งปันความรู้ในระดับกลุ่ม ส่วนแนวทางการส่งเสริมให้พระ เณร หันมาสนใจเรียนบาลีมากขึ้นนั้น ขณะนี้ได้มีการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.... ซึ่งผ่าน มส.แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งร่าง พ.ร.บ.นี้จะรวมการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม บาลี และสามัญ อยู่ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.นี้ ทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้พระ เณร สนใจเรียนบาลีมากขึ้น โดยเปิดช่องให้ปรับระดับการเทียบการศึกษาบาลีกับการศึกษาสายสามัญ คือเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค เทียบเท่ากับวุฒิ ม.3 ป.ธ.6 เทียบเท่ากับปริญญาตรี ป.ธ.8 เทียบเท่ากับปริญญาโท และ ป.ธ.9 เทียบเท่ากับปริญญาเอก ซึ่ง พศ.ต้องหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่วนตัวมองว่าอาจต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาบาลีประกอบด้วย โดยอยากให้ผลักดันให้สำเร็จในรัฐบาลนี้ เพราะแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาคณะสงฆ์ด้วย

ด้านนายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.ได้ขอให้ พศ.นำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับมาสอบถามยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายลูก จากนั้นให้เสนอกลับไปอีกครั้ง.

มื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี 2559 12 พ.ค. 2559 00:36 12 พ.ค. 2559 00:36 ไทยรัฐ