วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักวิทย์มธ.ค้นนวัตกรรมเก็บน้ำมันจากยางพารา

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Start Up วัสดุกักเก็บน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพาราครั้งแรกของโลก โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า มธ.สนองตอบนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพาสังคมไทยก้าวสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ประเทศไทย 4.0” จึงต่อยอดผลิตภัณฑ์ “พาราโวลา” ซึ่งช่วยดูดซับน้ำมันครั้งแรกของโลก และยังถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สนองต่อทั้งนโยบาย Start Up ส่งเสริมการแปรรูปยางพาราของไทย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่อยู่ภายใต้ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ. ซึ่งพร้อมจดสิทธิบัตรและต่อยอดเชิงพาณิชย์

ด้าน ผศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมวัสดุกักเก็บน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพารา กล่าวว่า ได้เห็นถึงปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล หรือแม่น้ำ ทำให้เกิดแนวคิดนำน้ำยางพารามาต่อยอดผลิตเป็นวัสดุเก็บกักน้ำมัน ที่ใช้ซ้ำได้ทั้งวัสดุเก็บกักและน้ำมัน ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแยกน้ำกับน้ำมันได้อย่างชัดเจน โดยวัสดุดูดซับน้ำมันจะสามารถดูดซับน้ำมันได้ทันทีภายใน 3 วินาทีที่สัมผัสน้ำมัน ใช้ซ้ำได้ 100 ครั้ง น้ำมันที่เก็บมาได้สามารถรีดกลับมาใช้ได้อีกครั้ง และใช้ได้กับน้ำมันทุกชนิด ขณะนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และต่อยอดกับบริษัทเอกชน ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “พาราโวลา” โดยใช้น้ำยางพาราจากภายในประเทศ เป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือชาวสวนยางพารา.

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Start Up วัสดุกักเก็บน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพาราครั้งแรกของโลก โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. 12 พ.ค. 2559 00:31 12 พ.ค. 2559 00:31 ไทยรัฐ