วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตาร์ทอัพแจ้งเกิด 60 ราย

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกิดความตื่นตัวมากขึ้น และช่วยผลักดันให้ธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่สำคัญ คือต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยสตาร์ทอัพต้องเป็นธุรกิจที่มีการใช้นวัตกรรมพัฒนาธุรกิจหรือสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและสังคม ที่ผ่านมามีแต่การสอนเอ็มบีเอ การบริหารเต็มไปหมด แต่ไม่มีการสอนการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมี IDE CENTER เพื่อบ่มเพาะสตาร์ทอัพ โดยมองว่าโอกาสของสตาร์ทอัพในไทยได้เปิดกว้างอย่างมาก และเราน่าจะได้ค้นพบหรือได้ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆจากสตาร์ทอัพเหล่านี้จำนวนไม่น้อย

“ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว 50-60 ราย และคาดว่ามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ จะเติบโตเป็น 3 เท่าภายใน 5-7 ปี และยังจะมีรายใหม่ๆเกิดขึ้นได้อีกมาก การพัฒนา 100 รายแล้ว ประสบความสำเร็จเพียง 5-10 ราย ก็ถือว่าประสบ ความสำเร็จแล้ว และมูลค่าจากธุรกิจเหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นมาก”.

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกิดความตื่นตัวมากขึ้น... 12 พ.ค. 2559 00:31 12 พ.ค. 2559 01:13 ไทยรัฐ