วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝากหมอพูดความจริงกับคนไข้

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังมอบสัมฤทธิบัตร และให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 16 จำนวน 1,034 คน ว่าอยากให้แพทย์ที่จบใหม่นำเอาพระธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ คือ เมื่อพบคนไข้ก็ให้พูดความจริง และคิดก่อนพูด นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชนมากที่สุด ทั้งยังอยากให้ภูมิใจในวิชาชีพ โดยขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ของ สธ.ยังขาดแคลนมาก จึงต้องเร่งการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยตามแผนปีการศึกษา 2556-2560 จะมีแพทย์ที่จบการศึกษาทั้งหมด 13,819 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 5,001 คน ซึ่งตลอด 22 ปีของการดำเนินโครงการมีแพทย์จากโครงการลาออกจาก สธ.ประมาณร้อยละ 18 ดังนั้น สธ.จึงจะได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 4-6 ให้ทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น และในปี 2561-2570 ได้เตรียมวางแผนผลิตแพทย์เพื่อให้มีการกระจายทั่วประเทศอย่างทั่วถึง.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังมอบสัมฤทธิบัตร และให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 16 จำนวน 1,034 คน 12 พ.ค. 2559 00:28 12 พ.ค. 2559 00:28 ไทยรัฐ