วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รถไฟเร็วสูงหัวหิน-ระยองแล่นจ่อคอหอย

นายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ประชุมบอร์ดรถไฟได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 94,600 ล้านบาท และรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-ระยอง วงเงินลงทุน 152,000 ล้านบาท และจะเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อส่งไปยัง ครม.เห็นชอบ และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อเปิดประมูลโครงการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ และก่อสร้างได้ในปี 2560 “โครงการรถไฟความเร็วสูงทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่คณะกรรมการพีพีพีจัดให้อยู่ในกรอบพีพีพี ฟาร์สแทร็ค ซึ่งทางการรถไฟฯได้ศึกษารูปแบบการลงทุนไว้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบการลงทุนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือพีพีพี เน็ต คอส คือรถไฟลงทุนที่ดิน ส่วนเอกชนลงทุนก่อสร้างและจัดเก็บค่าโดยสาร รัฐได้ส่วนแบ่งรายได้ เอกชนได้รายได้จากโครงการ”

โดยแนวทางจากผลการศึกษารูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมงานแบบพีพีพี เน็ต คอส ซึ่งเอกชนลงทุนทั้งงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า และขบวนรถ เป็นรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่อภาครัฐต่ำที่สุด เนื่องจากภาระส่วนใหญ่อยู่กับภาคเอกชน อีกทั้งยังลดภาระทางการเงินของภาครัฐในการลงทุนโครงการ และรูปแบบดังกล่าวเอกชนจะสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ไปพร้อมกัน ทำให้ลดเวลาในการดำเนินงานของโครงการได้ โดยกำหนดระยะเวลาสัมปทานประมาณ 25 ปี.

นายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ประชุมบอร์ดรถไฟได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 94,600 ล้านบาท... 12 พ.ค. 2559 00:07 12 พ.ค. 2559 00:40 ไทยรัฐ