วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.ยันรัฐต้องจ่ายค่าโง่ 'คลองด่าน' ตามคำสั่งศาล

ปลัด ทส. ชี้รัฐต้องจ่ายค่าเสียหาย กรณี "คลองด่าน" ตามคำสั่งศาล จนกว่า ครม.จะมีมติใหม่สั่งยุติ ด้านแกนนำคลองด่านจี้รัฐ แสดงจุดยืนไม่จ่าย

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สั่งอายัดการชำระเงินค่าเสียหายให้กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี งวดที่ 2 ในวันที่ 21 พ.ค.นี้ และงวดที่ 3 ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ ว่า กระทรวงทรัพยากรฯ ทำตามทำคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้จ่ายเงินที่ค้างชำระกับกิจการร่วมค้าฯ  ซึ่งศาลตัดสินออกมาแล้วทางกระทรวงไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไม่ทำตามคำตัดสินหรือคำสั่งศาล ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ร่วมประชุมกับ ปปง.เกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายในกรณีคลองด่าน ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อตกลงกันว่าเรื่องนี้จะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งตนไม่เข้าใจเช่นกันว่าทำไม ปปง.จึงออกมาแถลงข่าว อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรฯ ยืนยันว่าจะต้องจ่ายเงินให้กับกิจการร่วมค้าฯ ยกเว้นจะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกมาว่าทางกระทรวงฯ ไม่ต้องจ่ายเงินงวดต่อไป หรือพักการจ่ายค่าเสียหายไว้ก่อน โดยตนคิดว่า ครม.คงมีความชัดเจนก่อนวันที่ 21 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดต้องชำระเงินงวดที่ 2

ด้าน นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาเสนอแนะมาตรการและกลไกในการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในกมธ.วิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กมธ.ได้มีมติเสนอให้รัฐบาลระงับการจ่ายเงินค่าเสียหายกรณีคลองด่านงวดที่ 2 และ 3 เอาไว้ก่อน และให้ใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในความผิดมูลฐานตามวงเล็บ 5 ในเรื่องการทุจริตระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่ง ปปง.สามารถอายัดทรัพย์สินไว้แล้วให้แต่ละฝ่ายมาพิสูจน์และชี้แจงที่มาของเงินและทรัพย์สินนั้นว่าควรได้รับหรือไม่ ถ้าชี้แจงไม่ได้ ก็ต้องเป็นของหลวงเช่นเดิม ซึ่งเรื่องนี้ ปปง.คงปฏิบัติตามข้อเสนอที่สปท.ส่งไป

ขณะที่นางดาวัลย์ จันทรหัสดี แกนนำกลุ่มเรารักคลองด่าน กล่าวว่า ยังมีข้อสงสัยในคำสั่งของ ปปง.ที่จะให้กิจการร่วมค้าฯ มาอธิบายว่ามีสิทธิ์ มีความถูกต้องชอบธรรมอย่างไรในการรับเงินค่าเสียหายดังกล่าว เหมือนกับว่าการจะจ่ายเงินให้บริษัทหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินของ ปปง. แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งตนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจุดยืนชัดเจนว่า จะไม่จ่ายเงินให้กับบริษัทจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีอาญาในศาลฎีกาแล้วเสร็จก่อน.

ปลัด ทส. ชี้รัฐต้องจ่ายค่าเสียหาย กรณี "คลองด่าน" ตามคำสั่งศาล จนกว่า ครม.จะมีมติใหม่สั่งยุติ ด้านแกนนำคลองด่านจี้รัฐ แสดงจุดยืนไม่จ่าย 11 พ.ค. 2559 18:55 11 พ.ค. 2559 20:01 ไทยรัฐ