วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ 'สุวรรณภูมิ' สอบขายอาหาร-เครื่องดื่มแพง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ 'สุวรรณภูมิ' สอบขายอาหาร-เครื่องดื่มแพง

  • Share:

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงตรวจสอบราคาสินค้า ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ พบราคาอาหาร เครื่องดื่ม อยู่ในเกณฑ์ดี-เพียงพอ เผย มีบางร้านราคาสูงกว่า 25% พร้อมแจ้งสนามบินคุมราคาแล้ว ...

วันที่ 11 พ.ค.2559 พล.อ.วิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ เข้าประชุมร่วมกับ นายศิโรฒน์ ดวงรัตน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และฝ่ายการพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูงกว่าปกติ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุม AOB 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยใช้เวลาประชุมราว 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงเดินตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณศูนย์อาหาร Food stop ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

พล.อ.วิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบราคาอาหารที่จำหน่ายในสนามบินสุวรรณภูมิ

พล.อ.วิทวัส กล่าวว่า การตรวจสอบ พบว่า ทางสนามบินมีการเอาใจใส่ในเรื่องของราคา สามารถควบคุมราคาอาหาร และเครื่องดื่มให้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะราคาน้ำดื่มที่มีจำนวนเพียงพอ ไม่ขาด และจำหน่ายในราคา 7-10 บาท ส่วนที่ดอนเมืองนั้นยังไม่ดี สินค้าประเภทน้ำดื่มที่ต้องขายไม่เกิน 10 บาทยังขาดอยู่ วันนี้ในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้แทนผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองนำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

จากการตรวจสอบ พบแค่บางร้านราคายังสูงกว่า 25% สั่งให้ ทสภ.ควบคุมแล้ว

สำหรับศูนย์อาหารที่มาตรวจในวันนี้ เป็นศูนย์ที่อยู่ต้นทางของสายการบินภายในประเทศ ด้านในมีผู้โดยสารชาวไทยและต่างชาติมาใช้บริการ จึงอยากให้ควบคุมราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่ให้มีราคาสูงเกินกว่าปกติ หรือมากเกินกว่าสัญญาที่ระบุไว้ ไม่ควรจำหน่ายสินค้าราคาสูงกว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 25% แต่จากการตรวจสอบ ก็พบว่า บางร้านราคายังสูงกว่า 25% ซึ่งก็ได้แจ้งทางสนามบินไปแล้วว่า ต้องควบคุมราคาให้ต่ำลงมาให้ได้ และต้องกำกับดูแลคู่สัญญาให้ทำตามสัญญาให้ได้ แต่หากทำไม่ได้ ทางสนามบินต้องเพิ่มมาตรการในการลงโทษร้านค้าที่ไม่ยอมปฏิบัติตาม

สอบถามผู้โดยสารที่มาใช้บริการร้านค้าใน ทสภ.ฝั่งภายในประเทศ

ส่วนของราคาของอาหารและเครื่องดื่มที่สนามบินต้องใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น ทางกรมการค้าภายใน จะเป็นผู้ดำเนินการ จัดทำรายการบัญชีราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อนำมาส่งมอบให้ กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และส่งต่อให้ทางสนามบิน ได้ใช้ยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันในการคิดราคาเพื่อจำหน่าย และเป็นการควบคุมไม่ให้ราคาสินค้าในสนามบินสูงเกินกว่า 25% เมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้