วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม. สำรวจครอบครัวเด็ก 'บ้านครูน้อย' ก่อนปิดตัว 15 พ.ค.59

จนท.กรมเด็ก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครอบครัวเด็ก ในความดูแลของบ้านครูน้อย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือตามสภาพ คาดจะเสร็จสิ้นภายใน 13 พ.ค. ก่อนนัดประชุม 16 พ.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 59 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังนำเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน และนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาครอบครัวเด็ก 65 คน ที่อยู่ในความดูแลของนางนวลน้อย ทิมกุล หรือ "ครูน้อย" เพื่อหามาตรการช่วยเหลือ ก่อนจะปิดตัววันที่ 15 พ.ค.นี้ ว่า รูปแบบการช่วยเหลือขึ้นอยู่กับสภาพเเต่ละครอบครัวเเละเป้าหมายสูงสุดในการใช้ชีวิต อาทิ ให้ทุนการศึกษาระยะยาวตามศักยภาพเเละความสามารถเด็ก มีครอบครัวอุปถัมภ์ที่สนับสนุนค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือน บางครอบครัวที่มีสมาชิกพิการ ทั้งนี้ได้ประสานให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้ามาร่วมดูเเล คาดว่าจะสำรวจข้อมูลเสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 พ.ค. 59 ก่อนนัดประชุมวันที่ 16 พ.ค. 59 เพื่อประเมินการให้การช่วยเหลือ และเริ่มดำเนินให้การช่วยเหลือได้ทันที.

จนท.กรมเด็ก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครอบครัวเด็ก ในความดูแลของบ้านครูน้อย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือตามสภาพ คาดจะเสร็จสิ้นภายใน 13 พ.ค. ก่อนนัดประชุม 16 พ.ค.นี้... 11 พ.ค. 2559 15:42 11 พ.ค. 2559 16:29 ไทยรัฐ