วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.สั่ง จังหวัดจัดงานส่งเสริมพุทธศาสนา รับ 'วันวิสาขบูชา'

มท.สั่งทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ชวนทำ "ดี ลด ละ เลิก อบายมุข" ร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง อาทิ การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาว การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ลด ละ เลิกอบายมุข ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส การปฏิบัติธรรมน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมกันประดับธงทิวตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการในห้วงการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ขณะที่ กรมการปกครอง ยังได้รับมอบหมายให้ร่วมรณรงค์เผยแพร่ "ดอกบัวบูชา" สัญลักษณ์เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยจำหน่ายในราคาดอกละ 20 บาท จังหวัดละ 1,000 ดอก เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และสนับสนุนการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกประจำปี 2559   

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาปี 2559 ณ วัด หรือสถานที่สำคัญที่แต่ละจังหวัดกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มท.สั่งทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ชวนทำ "ดี ลด ละ เลิก อบายมุข" ร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน 11 พ.ค. 2559 13:53 11 พ.ค. 2559 14:36 ไทยรัฐ