วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พด.หนุนอีสานเจาะบ่อน้ำตื้น ใจป้ำแจกชุดเจาะโซล่าเซลล์

พด.หนุนอีสานเจาะบ่อน้ำตื้น ใจป้ำแจกชุดเจาะโซล่าเซลล์

  • Share:

นางปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดินเขต 5 จ.ขอนแก่น เผยถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยบ่อน้ำตื้น หรือบ่อน้ำสร้าง ตามภาษาพื้นเมืองอีสาน ที่มีกระจายอยู่เกือบทุกพื้นที่แต่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบ่อน้ำบาดาลที่ต้องขุดลึกหลายสิบเมตรจึงไม่ค่อยกล้าลงทุนขุด แต่ความจริงแล้วบ่อน้ำตื้นนั้นอยู่ในระดับแค่ 10 เมตรเท่านั้นเอง

การหาแหล่งขุดเจาะบ่อน้ำตื้นในอดีต ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านจะใช้วิธีสังเกตใน 2 ลักษณะ ถ้าในฤดูร้อน จะสังเกตพื้นดินบริเวณไหนมีอากาศค่อนข้างเย็นกว่าบริเวณอื่น พื้นที่นั้นมีแหล่งน้ำบ่อน้ำตื้น แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวบริเวณไหนมีไอน้ำออกมาจากพื้น แสดงว่าบริเวณนั้นมีน้ำบ่อตื้น

“เมื่อพบจุดที่น่าจะขุดเจาะบ่อน้ำตื้นได้ชาวบ้านจะปลูกต้นกล้วยเป็นสัญลักษณ์ จากนั้นค่อยปลูกพืชชนิดอื่น ถ้าต้นไม้ที่ปลูกไว้เจริญเติบโตได้ดี แสดงว่ามีบ่อน้ำตื้นเพียงพอใช้แน่ ถึงจะลงมือขุดบ่อเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้ บ่อน้ำตื้นไม่ต่างจากโอเอซิสกลางทะเลทราย มักอยู่บริเวณเชิงเนินรอยต่อระหว่างพื้นที่นากับพื้นที่ไร่ เป็นน้ำฝนที่ผ่านการ กรองจากชั้นหิน ไปขังอยู่ในชั้นดินเหนียว อยู่ลึกไม่เกิน 10 เมตร เป็นน้ำจืดที่นำมาอุปโภคบริโภคได้”

นางปราณี กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคอีสานสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 5 จึงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นไว้อุปโภคบริโภค โดยสนับสนุนเครื่องขุดเจาะบ่อน้ำพร้อมเครื่องสูบพลังแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้าย ได้ มูลค่าประมาณ 100,000 บาท ให้ กับเกษตรกรครอบครัวละ 1 ชุด

ทั้งนี้ สำนักงานฯกำหนดให้เกษตรกรต้องรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 คน ยื่นหนังสือขอมายังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จะได้รับเครื่องมือดังกล่าวคนละ 1 ชุด พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำการใช้งานอย่างใกล้ชิด

“เครื่องขุดเจาะบ่อน้ำนี้ มีลักษณะเป็นรถเข็นเดินตาม มีตัวขุดเจาะ ปั๊มน้ำ และแบตเตอรี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนวิธีใช้งานก็ไม่ยากอะไร เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ตลอด เมื่อขุดเจาะได้แล้วก็ปักท่อพีวีซีเป็นสัญลักษณ์ เลิกใช้ก็ปิดฝาท่อ เข็นรถอุปกรณ์กลับบ้าน เมื่อจะสูบ น้ำขึ้นมาใช้ ให้เข็นรถมาต่ออุปกรณ์เข้ากับท่อ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้