วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สะท้อนความเท่าเทียมในสังคมผ่านงานศิลป์

กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการ “มอบความสุขผ่านงานศิลป์...กับสีตราม้า” โดยมุ่งหวังให้เด็กๆที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขในรูปแบบซึ่งแตกต่างจากเดิม ที่นอกจากการรับประทานอาหารและขนมนมเนยให้ได้อิ่มท้องแล้ว ล่าสุดได้ส่งมอบความสุขแก่น้องๆกว่า 100 คนในศูนย์ผู้อพยพย้ายถิ่น วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ซึ่งการเติมเต็ม ให้น้องๆได้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือสิ่งที่สร้างความสุขในใจอย่างยั่งยืนของเด็กๆผู้อพยพเหล่านี้ ซึ่ง ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รอง กก.ผจก.กลุ่มบริษัทนานมี กล่าวว่า การเลือกทำกิจกรรมที่ศูนย์อพยพแห่งนี้ เพราะเด็กๆ ทั้งหมดเป็นลูกหลานแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เด็กๆเหล่านี้อยู่ในสังคมด้วยความหวาดกลัว รู้สึกโดดเดี่ยว เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่า การปลุกพลังในตัวเด็กๆเหล่านี้ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความกลัวความอับอาย ความน้อยใจ กลับเป็นพลังด้านบวกให้รู้จักคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวเองผ่านการทำงานศิลปะ ได้แสดงตัวตนและความคิดออกมาอย่างสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้สังคมได้ตระหนักถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับเด็กๆต่างมีความไร้เดียงสา ต้องการการดูแลและปกป้องจากคนในสังคม

ด้าน อ.ชลิต นาคพะวัน ศิลปินผู้สร้างสรรค์กิจกรรมให้แก่เด็กๆ เล่าว่า ได้ให้เด็กๆวาดรูประบายสีตัวเอง ขนาดเท่าตัวจริง โดยวาดลงในกระดาษแผ่นใหญ่ เพื่อให้เด็กๆฝึกการสังเกต และถามตัวเองว่า ตัวเราเป็นอย่างไร สะท้อนออกมาถึงความเป็นตัวตน มองเห็นตัวตนผ่านงานศิลปะ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าตัวตนภายนอกจะเป็นอย่างไรแต่คุณค่าของตนนั้นอยู่ภายในจิตใจ โดยสอนให้เด็กๆได้รักและภาคภูมิใจในตัวเอง และพร้อมจะแบ่งปันความรักนั้นสู่สังคมและคนรอบข้างด้วย.

กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการ “มอบความสุขผ่านงานศิลป์...กับสีตราม้า” โดยมุ่งหวังให้เด็กๆที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขในรูปแบบซึ่งแตกต่างจากเดิม ที่นอกจากการรับประทานอาหารและขนมนมเนยให้ได้อิ่มท้องแล้ว 11 พ.ค. 2559 13:29 11 พ.ค. 2559 13:30 ไทยรัฐ