วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จ่อชงโมเดลใหม่ กฎหมายปรองดอง ฉบับของ 'ดร.เอนก'

จ่อชงโมเดลใหม่ กฎหมายปรองดอง ฉบับของ 'ดร.เอนก'

  • Share:

"บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์" เผยจ่อชงโมเดลใหม่กฎหมายปรองดองฉบับ "เอนก เหล่าธรรมทัศน์" รอแถลงเปิดตัว 12 พ.ค. โวแบ่งแยกประเภทความผิดและกลุ่มผู้กระทำความผิด...

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2559 ที่รัฐสภา นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อดีตคณะกรรมการศึกษา แนวทางสร้างความปรองดองสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงการเสนอกฎหมายรอการกำหนดโทษของ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อแก้ปัญหาคดีทางการเมืองว่า เกรงว่า ข้อเสนอของนายเสรีอาจกระทบต่องานสำคัญเรื่องแนวทางสร้างความปรองดองตามเนื้อหาที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองที่นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานเคยเสนอไว้ เพราะสิ่งที่นายเสรีเสนอเป็นเพียงแค่การหยิบยกเนื้อหามาใช้เพียงด้านเดียว เป็นการเสนอเพื่อเหตุผลทางการเมือง ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน ทำให้เกิดแรงต้านอย่างมากโดยเฉพาะจากแกนนำที่ยังมีคดีติดตัวอยู่ ผิดกับแนวทางที่นายเอนกศึกษาไว้ 6 ด้าน ที่ได้สอบถามความเห็นจากคู่ขัดแย้งและผู้สูญเสียจนตกผลึกทางความคิด

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 พ.ค. นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานญาติวีรชนพฤษภา 35 จะแถลงข่าวที่รัฐสภา เพื่อเสนอกฎหมายอำนวยความยุติธรรมเพื่อสร้างสังคมสันติสุขตามแนวทางที่นายเอนกเคยศึกษาไว้ กฎหมายดังกล่าวจะแยกประเภทความผิด และกลุ่มผู้กระทำผิดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะจะแยกประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มต้นซอยออกมา ไม่ให้ถูกดึงมาเป็นตัวประกัน เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการเยียวยา มีการสร้างพันธสัญญาว่าจะไม่กลับไปรวมกลุ่มก่อเหตุที่จะกลับไปสู่ความวุ่นวายอีก ขณะที่แกนนำจะถูกจัดอยู่ในความผิดอีกฐานหนึ่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้