วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อชงโมเดลใหม่ กฎหมายปรองดอง ฉบับของ 'ดร.เอนก'

"บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์" เผยจ่อชงโมเดลใหม่กฎหมายปรองดองฉบับ "เอนก เหล่าธรรมทัศน์" รอแถลงเปิดตัว 12 พ.ค. โวแบ่งแยกประเภทความผิดและกลุ่มผู้กระทำความผิด...

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2559 ที่รัฐสภา นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อดีตคณะกรรมการศึกษา แนวทางสร้างความปรองดองสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงการเสนอกฎหมายรอการกำหนดโทษของ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อแก้ปัญหาคดีทางการเมืองว่า เกรงว่า ข้อเสนอของนายเสรีอาจกระทบต่องานสำคัญเรื่องแนวทางสร้างความปรองดองตามเนื้อหาที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองที่นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานเคยเสนอไว้ เพราะสิ่งที่นายเสรีเสนอเป็นเพียงแค่การหยิบยกเนื้อหามาใช้เพียงด้านเดียว เป็นการเสนอเพื่อเหตุผลทางการเมือง ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน ทำให้เกิดแรงต้านอย่างมากโดยเฉพาะจากแกนนำที่ยังมีคดีติดตัวอยู่ ผิดกับแนวทางที่นายเอนกศึกษาไว้ 6 ด้าน ที่ได้สอบถามความเห็นจากคู่ขัดแย้งและผู้สูญเสียจนตกผลึกทางความคิด

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 พ.ค. นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานญาติวีรชนพฤษภา 35 จะแถลงข่าวที่รัฐสภา เพื่อเสนอกฎหมายอำนวยความยุติธรรมเพื่อสร้างสังคมสันติสุขตามแนวทางที่นายเอนกเคยศึกษาไว้ กฎหมายดังกล่าวจะแยกประเภทความผิด และกลุ่มผู้กระทำผิดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะจะแยกประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มต้นซอยออกมา ไม่ให้ถูกดึงมาเป็นตัวประกัน เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการเยียวยา มีการสร้างพันธสัญญาว่าจะไม่กลับไปรวมกลุ่มก่อเหตุที่จะกลับไปสู่ความวุ่นวายอีก ขณะที่แกนนำจะถูกจัดอยู่ในความผิดอีกฐานหนึ่ง.

"บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์" เผยจ่อชงโมเดลใหม่กฎหมายปรองดองฉบับ "เอนก เหล่าธรรมทัศน์" รอแถลงเปิดตัว 12 พ.ค. โวแบ่งแยกประเภทความผิดและกลุ่มผู้กระทำความผิด... 11 พ.ค. 2559 12:41 11 พ.ค. 2559 13:56 ไทยรัฐ