วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กุ้งสายพันธุ์ใหม่ นักวิทย์ยัน! พบที่วนอุทยานถ้ำเพชรฯ นครสวรรค์

นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกุ้งระดับโลก ยัน กุ้งที่พบบริเวณถ้ำน้ำ เขตวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง นครสวรรค์ เป็นสายพันธุ์ใหม่ เสนอตั้งชื่อ เป็นเกียรติแด่ผู้อนุรักษ์และบุกเบิกถ้ำเพชรฯ ...

วันที่ 11 พ.ค.59 สืบเนื่องจากช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ปี 58 ที่ผ่านมา ในเขตอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ประสบภัยแล้ง แหล่งน้ำในเขตวนอุทยานถ้ำเพชรฯ นั้น ขาดแคลนน้ำอย่างมาก เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ จึงต่อท่อเพื่อสูบน้ำจากถ้ำน้ำมาใช้ ในขณะที่ดูดน้ำขึ้นมานั้น นายคล้าย มะกร่ำเทศ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วนอุทยานได้สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ลอยวนอยู่ในน้ำที่สูบขึ้นมา กระทั่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน นายยุทธนา ทองบุญเกื้อ หัวหน้าวนอุทยานถ้ำเพชร ถ้ำทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมชาย ชัยโพศรี ครูโรงเรียนบ้านชอนเดื่อ นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นายคล้าย มะกร่ำเทศ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้เก็บตัวอย่างกุ้งจากน้ำในถ้ำ และนำมาศึกษาดูรายละเอียดมากขึ้น

จากการศึกษารายละเอียดของกุ้ง โดย อาจารย์สุวรรณี พรหมประสิทธิ์ และคณะนักเรียน 4 คน คือ เด็กหญิงพชรวีย์ จิตต์จำนง เด็กหญิงปาจารีย์ วงษ์อรุณ เด็กชายศักดิ์ศร ด้วงสั้น นักเรียนชั้น ม.2/12 ซึ่งเป็นนักเรียนชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์ พร้อมด้วย นายนิติพงษ์ แก้วมั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ได้นำตัวอย่างกุ้ง ส่องดูด้วยกล้องสเตอริโอในห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พบว่า กุ้งชนิดนี้ มีขนาดประมาณ 0.6-0.9 เซนติเมตร สังเกตว่า มีปุ่มตาคู่ แต่มองแล้วไม่เห็นสีของลูกตา ตามีลักษณะใส คาดว่า น่าจะปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในถ้ำ มีลำตัวเป็นปล้องๆ ลำตัวใสมาก จนเห็นทางเดินอาหารสีออกส้ม-น้ำตาลได้ชัดเจน มีหนวดเส้นสั้น 2 คู่ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร 1 คู่ ที่ลำตัวมีปล้องประมาณ 12–13 ปล้อง ส่วนหัวเมื่อขยายคล้ายลักษณะหัวของปลาดุก ไม่มีกรี มีตำแหน่งของตา 1 คู่ ส่วนหางมีอวัยวะคล้ายหนวดเส้นสั้นๆ 2 คู่ ซึ่งส่วนที่คล้ายหนวดที่หัวและที่หางนี้มีขนเส้นสั้นๆ แทรกอยู่จำนวนมาก

ทั้งนี้ จากการสังเกต พบด้วยว่า เวลากุ้งว่ายน้ำเส้นขนเหล่านี้จะพลิ้วไปพร้อมๆ กับการเคลื่อนที่ของหนวดด้วย มีขาอยู่ในปล้องที่ถัดจากหัวปล้องละ 1 คู่ จำนวน 4 คู่

จากนั้น อาจารย์สุวรรณี ได้ส่งตัวอย่างกุ้งและรายละเอียดจากภาพถ่ายใต้กล้องสเตอริโอ ไปยัง ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งท่านได้อนุเคราะห์ความรู้และตอบกลับมาในทันทีว่า เป็นกุ้งชนิดใหม่ของประเทศไทย (New Record of Thailand) แต่ขอรอส่งตรวจยืนยัน จากนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องกุ้งระดับโลกอีกครั้งว่า กุ้งที่พบใหม่ที่ถ้ำเพชร ถ้ำทองตาคลี เป็นกุ้งพบครั้งแรกในระดับโลก

ล่าสุด มีรายงานจาก ศ.ดร.ละออศรี แจ้งว่า ได้ตรวจสอบและวินิจฉัยเปรียบเทียบกับกุ้งพันธุ์อื่นๆ ในไทยและในโลกแล้ว พบว่า กุ้งที่พบนั้น เป็น New Record of Thailand จริง

นอกจากนี้ ผู้ที่ค้นพบกุ้งชนิดนี้ เสนอขอให้ ศ.ดร.ละออศรี ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของกุ้ง จากชื่อของนายดนัย เกียรติวงศ์ชัย ผู้สื่อข่าวอาวุโสไทยรัฐ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพราะเป็นมีคุณูปการต่อการตั้งกลุ่มรักษ์ถ้ำเพชรฯ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเขาหินปูนเทือกนี้ทั้งหมดไว้ และให้จัดตั้งเป็นวนอุทยานถ้ำเพชร ถ้ำทองขึ้นมา หากไม่เช่นนั้น เราคงไม่มีโอกาสที่จะได้พบกุ้งนี้แน่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พบกุ้งพันธุ์ใหม่ของไทย ที่วนอุทยานถ้ำเพชรฯ นครสวรรค์

นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกุ้งระดับโลก ยัน กุ้งที่พบบริเวณถ้ำน้ำ เขตวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง นครสวรรค์ เป็นสายพันธุ์ใหม่ เสนอตั้งชื่อ เป็นเกียรติแด่ผู้อนุรักษ์และบุกเบิกถ้ำเพชรฯ ... 11 พ.ค. 2559 11:06 11 พ.ค. 2559 11:51 ไทยรัฐ