วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มกอช.โต้ไทยแพน

มกอช.โต้ไทยแพน

โดย สะ-เล-เต
12 พ.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

จากกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพน (Thai–PAN) ออกมาแถลงข่าวผลการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดทั่วไปมาตรวจวิเคราะห์ สารตกค้างปนเปื้อนพืชผลไม้ในสินค้า “Q” และสินค้าออแกนิก เป็นจำนวนมาก

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แจ้งผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนกกับการนำเสนอข่าวดังกล่าว เนื่องจากการสุ่มเก็บตัวอย่างของไทยแพนมีจำนวนน้อย ไม่สามารถนำมาเป็นตัวแทนของตัวอย่างทั้งประเทศได้

เพราะตามหลักสถิติและวิชาการ ถ้าจะให้ตัวอย่างที่สุ่มเก็บนำมาเป็นตัวแทนของทั้งประเทศได้ จำนวนตัวอย่างแต่ละชนิดพืชจากแต่ละห้าง จะต้องมีอย่างน้อย 60 ตัวอย่างต่อชนิดพืช...ไม่ใช่เก็บแค่ชนิดพืชละ 1 ตัวอย่างต่อห้าง อย่างที่ทำ แล้วนำมาสรุปเป็นภาพรวมของประเทศ

เก็บตัวอย่างสินค้าจำนวนน้อยมาก ตรวจพบปัญหาในสินค้า Q จำนวน 7 ตัวอย่าง สินค้าออแกนิก 8 ตัวอย่าง แล้วสรุปว่าสินค้าพืชที่ภาครัฐรับรองไม่ผ่านมาตรฐาน 57.1% และ 25% เป็นการจงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนัก

การสุ่มตรวจแค่ 2 ตัวอย่าง แล้วเจอปัญหาแค่ 1 ตัวอย่างกลับสรุปว่าตรวจพบ 50% ถือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐาน...ทำให้ผู้บริโภคและประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเข้าใจผิดเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานจีเอพี (GAP) กว่า 200,000 ราย เป็นผู้ผลิตผักและผลไม้กว่า 70,000 ราย

ที่สำคัญ การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืชมาตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ทั้งสินค้า Q และ Non Q โดย กรมวิชาการเกษตร ในปี 2559 ได้ตรวจวิเคราะห์ไปแล้วกว่า 3,500 ตัวอย่าง

เป็นสินค้า Q ประมาณ 1,500 ตัวอย่าง ในจำนวนนี้พบ 7 ตัวอย่างเท่านั้น หรือน้อยกว่า 1% ที่มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน

ฉะนั้นจึงเชื่อมั่นในกระบวนการรับรองของกระทรวงเกษตรฯได้ และยังมั่นใจได้ว่า สินค้า Q มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงกว่าสินค้าปกติทั่วไปแน่นอน.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้