วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุทธการกลืนพุทธ

หนังสือชื่อ “กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก” งานค้นคว้ายิ่งใหญ่ ของท่านอาจารย์พระมหาประยุทธ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.ย.ปยุตโต) ลำดับการโจมตีพระพุทธศาสนา ครั้งสำคัญ ครั้งหนึ่งเอาไว้

ระหว่าง พ.ศ.1331-1363 เป็นช่วงเวลาชีวิตของ ศังกราจารย์ ปราชญ์ฮินดู นิกายไศวะ ผู้ตั้งลัทธิอทไวตเวทานตะ ผู้ซึ่งประกาศตัวมุ่งมั่นกำจัดพระพุทธศาสนา

แต่เนื่องจากอาจารย์ของอาจารย์ ศังกราจารย์ ได้หลักคำสอนมาจากพุทธศาสนามหายาน ปราชญ์ฮินดูด้วยกัน จึงหวาดระแวง เรียกเขาว่า “ปรัจฉันน-เพาทธะ”

แปลว่า เป็นคนพุทธแอบแฝง

เข้าทำนอง เสแสร้งโจมตีพุทธศาสนา เพื่อแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรับคำสอนอะไรมาจากพระพุทธศาสนา

เวลานั้น พระพุทธศาสนากำลังถึงจุดเสื่อม แต่ก็ตั้งมั่นมี “สังฆะ” สร้างวิหาร เป็นศูนย์กลางการศึกษา อยู่สี่มุมเมือง

ศังกราจารย์ใช้วิธีเลี่ยงหนีจุดแข็งในเมือง ออกไปโจมตีจุดอ่อนนอกเมือง

เขาเที่ยวถกเถียงโต้วาทะไปทั่วทุกทิศทุกถิ่นนอกเมือง เมื่อเรียกศรัทธาได้ ก็เลียนแบบ “สังฆะ” ตั้ง “มัฐ” เลียนแบบ “วิหาร” สี่มุมเมือง

ศาสนาพราหมณ์เดิม ไม่มีคณะนักบวช เพราะพราหมณ์เป็นคนวรรณะสูง อยู่บ้านมีครอบครัว มีทรัพย์สมบัติ

ในพระเวท แม้จะมีคำ “สังฆะ” แต่ “สังฆะ” ของพราหมณ์ หมายถึงการมาประชุมพบปะบางครั้ง ไม่ใช่อยู่รวมกันแบบวัด มีชีวิตแบบชุมชน

นี่ก็น่าจะเป็นอีกข้อ ที่ฮินดูด้วยกัน ระแวงศังกราจารย์

เวลานั้น พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา กระจุกกันอยู่ในเมืองใหญ่ ปล่อยให้ชนบทถิ่นห่างไกลอ่อนแอ มีพระบ้างก็เป็นพระที่ไม่มีความรู้ “มัฐ” หรือวัดฮินดู จึงมีกำลังและได้รับความนิยม

วัดพุทธศาสนาบางแห่ง ถึงกับค่อยๆเปลี่ยนไป ไม่นานก็ถูกกลืนเป็นวัดฮินดู

มีหลักฐานชัดเจน ผู้นำฮินดูบอกเอง วัดฮินดูสำคัญบางแห่งในปัจจุบัน เดิมเป็นวัดพุทธ

ก่อนหน้านั้น ฮินดูไวษณพนิกาย เผยแพร่ความคิด เรื่องนารายณ์ปางพุทธธาวตาร-มายาโมหะ (พระนารายณ์อวตาร เป็นพระพุทธเจ้า ในปางอวตารที่ 9) พวกไศวนิกาย สายศังกราจารย์ ก็เอาบ้าง

สร้างเรื่อง พระศิวะอวตาร ขึ้นมา ถือเป็นการโจมตีทั้งพุทธศาสนา โจมตีไวษณพนิกายไปพร้อมๆกัน

คัมภีร์ศังกรทิควิชยะ พรรณนาว่า

เหล่าเทพยดาได้มาร้องทุกข์ต่อองค์ศิวะพระอิศวรเป็นเจ้าว่า พระวิษณุได้มาสิงร่างพระพุทธเจ้า แล้วดำเนินการให้ประชาชนดูหมิ่นพราหมณ์ รังเกียจระบบวรรณะ ละเลิกบูชายัญ

ทำให้เหล่าเทพยดาไม่ได้รับเครื่องเซ่นสังเวย

พระศิวะจึงได้อวตารมาเป็นศังกราจารย์ เพื่อกู้คำสอนของพระเวท และข้อสำคัญ ทำให้การบูชายัญ และระบบวรรณะกลับฟื้นคืนมา

นอกจากศังกราจารย์ เที่ยวโต้วาทะโจมตีพุทธศาสนา ยังมีผู้ร่วมงานชื่อ กุมาริกะ เดินแผนทางการเมือง ชักจูงกษัตริย์และผู้มีกำลังทรัพย์ กำลังอำนาจ ให้เลิกอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

ท่านอาจารย์พระมหาประยุทธ์ ทิ้งท้ายเรื่องนี้ไว้ว่า...ถึงระยะนี้ พุทธศาสนาอ่อนกำลังมาก จนจะถูกกลืนเข้าไปในศาสนาฮินดู แม้แต่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ก็ถูกยึดไปเป็นวัดฮินดู

ยังเหลือพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่ในเขตอำนาจของราชวงศ์ปาละอยู่บ้าง ซึ่งก็จะสูญสิ้นอำนาจในไม่ช้า

อ่านเรื่องกระบวนการโจมตีพุทธศาสนาของท่านอาจารย์แล้ว ผมได้ความคิดว่า ศัตรูนอกศาสนาย่ำยีพุทธศาสนาได้ แต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่า ศัตรูที่มาในรูป “พุทธแอบแฝง” โดยเฉพาะพวกที่...โกนหัวห่มเหลืองด้วยกัน.

กิเลน ประลองเชิง

11 พ.ค. 2559 09:24 11 พ.ค. 2559 09:24 ไทยรัฐ