วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประเทศในกะลา

มีการอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงใน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. ระบุว่า คตง.ได้มีการประชุมสรุปการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการฝ่าฝืนมติ ครม.วันที่ 18 ธ.ค.2550 สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เกี่ยวกับ การส่งคืนท่อก๊าซของ ปตท. ไม่ครบถ้วน ตามที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนำโดย รสนา โตสิตระกูล อดีตกลุ่ม 40 ส.ว.เข้าร้องเรียนต่อ สตง.กล่าวโทษกับ ปตท.

ทั้งนี้ได้ระบุถึงชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ราย คือ อดีต รมว.คลัง อดีต รมว.พลังงาน และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งชัดเจนไปแล้วว่า ปตท.ได้ส่งมอบท่อก๊าซคืนให้กับกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถ้าจะย้อนรอยเหตุการณ์เรื่องคืนท่อก๊าซนับตั้งแต่ปี 2550-2551 ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครอง ดังนี้ 26 ธ.ค.2551 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งว่า ปตท.คืนท่อก๊าซครบถ้วนแล้ว

ต่อมาวันที่ 3 มี.ค.2552 มูลนิธิดังกล่าวได้ยื่นฟ้องอีกว่า ปตท.ยังคืนท่อไม่ครบ ศาลปกครองได้ยกคำร้องและยืนยันว่ามีการคืนครบถ้วนแล้ว

วันที่ 15 ต.ค.2555 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นฟ้องศาลปกครองกลางให้แบ่งแยกและคืนท่อก๊าซทั้งบนบกและในทะเล วันที่ 12 พ.ย.2555 ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นอุทธรณ์ต่อไปอีก

วันที่ 12 ธ.ค.2557 ศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยกับศาลปกครองกลาง ที่ไม่รับคำฟ้องเพราะ ปตท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว

จนกระทั่ง 21 พ.ค.2558 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งศาลวันที่ 26 ธ.ค.2551 ซึ่งในวันที่ 7 เม.ย.2559 ศาลปกครองสูงสุด โดยที่ประชุมใหญ่มีคำสั่งให้ยกคำร้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลวันที่ 26 ธ.ค.2551

มูลนิธิฯจึงได้นำเรื่องไปร้อง คตง.ขอให้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนการแบ่งแยกทรัพย์สินของ ปตท.เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2559 ในส่วนของ ปตท.เองได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองมาโดยตลอด นั่นคือ ทรัพย์สินที่ ปตท. จัดหามาได้เอง เช่น การซื้อ เช่า แลกเปลี่ยน ดังนั้นท่อในทะเล จึงไม่ได้คืนเนื่องจากไม่ได้เวนคืนหรือรอนสิทธิของเอกชน ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ทรัพย์สินที่ต้องแบ่งคืนตามคำพิพากษา

ถ้ารวมกับการคัดค้านสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ด้วยแล้ว ต้องถือว่ายุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศกำลังติดหล่มจมปลักอยู่กับเรื่องเก่าๆเดิมๆวนเวียนอยู่เช่นนี้ คนก็หน้าเดิมๆ ความคิดก็ยังเดิมๆ

เป็นประเทศในกะลาไม่พัฒนา.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

11 พ.ค. 2559 09:20 11 พ.ค. 2559 09:20 ไทยรัฐ