วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

15 ปลัดลุยใต้

โดย ซี.12

การรับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา บางอำเภอนั้นจะต้องมีกำลังใจอันเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยร้ายหลายรูปแบบที่มีมากกว่าพื้นที่ธรรมดา

เพราะพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ก่อการร้ายที่ระอุคุกรุ่นมายาวนาน

ดังนั้นเวลามีข้าราชการคนใดโยกย้ายจากพื้นที่ปกติเข้าไปอยู่ในพื้นที่พิเศษดังกล่าวที่นี่จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้วยการหยิบยกมากล่าวถึงด้วยความชื่นชมและให้กำลังใจในความกล้าหาญ

ช่วงนี้ก็มีคำสั่งของกรมการปกครองโยกย้าย ปลัดอำเภอ ในระดับ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการจากพื้นที่ธรรมดาไปลงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 15 รายที่เอามาบอกกล่าวในวันนี้ในฐานะ 15 ปลัดลุยใต้ อันประกอบด้วย

1. นายสาธิต สุวรรณวณิช ปลัดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็น ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 2.นายธวัชชัย สุขเอียด ปลัดอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ปลัดอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 3.นายเฉลิมชัย เกื้ออรุณ ปลัดอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็น ปลัดอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 4.นายกิตติศักดิ์ ศรีเพชร ปลัดอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็น ปลัดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 5.นายปรีชา พงศ์ประยูร ปลัดอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เป็น ปลัดอำเภอละงู จังหวัดสตูล

6.ว่าที่ ร.ต. ศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็น ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 7.นายอวยชัย จุฬาศิริวงศ์ ปลัดอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ช่วยราชการ กลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี เป็น ปลัดอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 8.นางสาววิสนีย์ จงไกรจักร ปลัดอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็น ปลัดอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 9.นายอภินันทน์ มลิวัลย์ ปลัดอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็น ปลัดอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 10.จ่าสิบตำรวจ อับดูตอเละ ดอเล๊าะ ปลัดอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็น ปลัดอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

11.นางสาวพลอยนภัส ชานอก ปลัดอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็น ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12.นายอนุชา แก้วคงธรรม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง เป็นปลัดอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 13.นายราเชนทร์ ราชพิทักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็น ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 14. นายกิตติกร ศรีสวัสดิ์ ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น ปลัดอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 15.นายสุรพงค์ สุวรรณเจริญ ปลัดอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น ปลัดอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ทั้ง 14-15 ปลัดที่ได้รับคำสั่งให้ไปดับไฟใต้นี้ ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามี ปลัดหญิง อยู่ด้วย 2 ราย คือลำดับที่ 8 กับ 11 โดยลำดับที่ 8 ปลัดวิสนีย์ นั้นปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วคืออำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ย้ายเข้ามาใกล้เมืองอีกนิดที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แต่ก็ยังเป็นพื้นที่ล่อแหลมอยู่ดี

ส่วน ปลัดพลอยนภัส ลำดับที่ 11 นั้น ได้ย้ายจากอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เข้ามาอยู่กรุงเก่าที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเป็นกำลังใจให้นักสู้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันสำคัญเพื่อการเติบโตในอนาคต.

“ซี.12”

11 พ.ค. 2559 09:19 11 พ.ค. 2559 09:19 ไทยรัฐ