วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้มไม่ลง

ในที่สุด รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ยอมต่อวีซ่าโครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรีจากภาษีประชาชนออกไปอีก 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม

“แม่ลูกจันทร์” ขออนุโมทนารัฐบาลที่ดวงตาเห็นธรรม ตัดสินใจขยายการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ การทำมาหากินฝืดเคือง

ความจริงรัฐบาล คสช. พยายามจะล้มเลิกล้างกระดานโครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ที่ริเริ่มในยุค “อดีตนายกฯ สมัคร สุนทรเวช” มาแล้วหลายครั้งหลายครา

ถึงขนาดมีมติ ครม.เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมปีที่แล้วด้วยซ้ำไป

เพราะมองว่าเป็นนโยบายประชานิยมของนักการเมือง

แต่สุดท้าย รัฐบาลก็เปลี่ยนใจต่ออายุโครงการนี้จนถึงปัจจุบัน

ล่าสุด ยังมีมติให้ขยายโครงการนี้ต่อไปอีก 6 เดือน

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐบาลยังไม่ล้มเลิกโครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี

เพราะรัฐบาลรู้ดีว่าเศรษฐกิจยังสลบยาว

ถ้ายกเลิกโครงการนี้จะยิ่งซ้ำเติมพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เดือดร้อนหนักยิ่งกว่าเดิม

“แม่ลูกจันทร์” ดีใจที่โครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาแล้ว 8 ปี ยังอยู่ต่อไป

ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้คนหาเช้ากินค่ำ ผู้มีอาชีพรับจ้างรายวัน ผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล และนักเรียนที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนวันละหลายแสนคน

พี่น้องเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กรายน้อยที่ได้อาศัยโครงการรถไฟฟรีอีกร่วมหนึ่งแสนคนต่อวัน

ข้อมูลนี้ “แม่ลูกจันทร์” มีใบเสร็จยืนยัน

เพราะกระทรวงคมนาคมร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ได้ศึกษาความคุ้มค่าของโครงการรถเมล์ฟรีและรถไฟฟรีครบวงจร

สรุปว่ามีประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการรถเมล์ ขสมก.ฟรี (73 เส้นทาง) วันละกว่า 7 แสนคน

หรือเดือนละ 21 ล้านคน

มีประชาชนได้อานิสงส์จากโครงการ รถไฟ (ชั้น 3) ฟรี อีกวันละกว่า 9 หมื่นคน

หรือเดือนละ 2.7 ล้านคน

เปรียบเทียบกับรัฐบาลต้องใช้งบอุดหนุนโครงการรถเมล์ฟรีรถไฟฟรี 12 ล้านบาทต่อวัน หรือ 360 ล้านบาทต่อเดือน

เท่ากับรัฐบาลรับภาระช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อย 15 บาทต่อคนต่อวัน หรือเฉลี่ย 7 บาทต่อเที่ยวต่อคน

เงินแค่นี้ไม่ได้มากมายจนเกินกำลังรัฐบาล

แต่มีผลสำคัญมากต่อพี่น้องคนยากคนจนที่กำลังเดือดร้อนแสนสาหัสจากภาวะเศรษฐกิจฟุบยาว วิกฤตภัยแล้ง หนี้สินครัวเรือน และค่าครองชีพที่สูงขึ้นกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การที่รัฐบาลตัดสินใจยืดโครงการนี้ออกไปอีก 6 เดือน จึงเป็นกุศลมหาศาลยิ่งกว่าทอดกฐิน 6 วัดอีกนะคุณโยม

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่า ตราบใดรัฐบาลยังไม่ฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กระเด้งขึ้นมาได้อย่างที่ฉายหนังโฆษณา

รัฐบาลยังไม่ควรยกเลิกโครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี

แม้โครงการนี้จะเป็นโครงการประชานิยม แต่เป็นประชานิยมที่คนยากคนจนได้รับประโยชน์ต่อเนื่องมาแล้ว8 ปีเต็มๆ

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลเฮย.

"แม่ลูกจันทร์"

11 พ.ค. 2559 08:38 11 พ.ค. 2559 08:39 ไทยรัฐ