วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดสถานีอัจฉริยะ 'หนองกี่' หวังแก้ไฟฟ้าดับได้เร็วขึ้น

เปิดสถานีอัจฉริยะ 'หนองกี่' หวังแก้ไฟฟ้าดับได้เร็วขึ้น

  • Share:

สถานีไฟฟ้าอัจฉริยะหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ร่วมมือ ภาคเอกชน ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคต ในโครงการ Pilot Substation  ส่งผลการจ่ายพลังงานมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะหนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ตามมาตรฐาน IEC 61850 ร่วมด้วย นายกมลชนก วิชัยสืบ รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 นายกิตติ จริยะมานะ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 และคณะผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนนายเสริมกุล

นายเสริมสกุล  เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับบริษัท CYG SUNRI Co.,Ltd และบริษัท TC Renewable Energy Co.,Ltd ในการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน และระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า ให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคต ในโครงการ Pilot Substation โดยเปลี่ยนสัญญาณทุกอย่างจากระบบ Analog ให้เป็น Digital ทำให้สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือซ้ำซ้อน

"ทั้งนี้สามารถ รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายได้ง่ายขึ้นและไร้ขีดจำกัด โดยจะทำงานร่วมกันเป็นโครงข่ายทั้งระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ทั้งนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในส่วนของ Control Cable ส่งผลให้การจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ และมั่นคง" นายเสริมสกุล กล่าว 

นายเสริมสกุล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้สถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ อ.หนองกี่ ยังสามารถรองรับกับโครงการ Smart Grid ที่กำลังจะะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบของการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าแบบแหล่งผลิตกระจายตัว จากพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมาตรฐานการใช้พลังงานอย่างประหยัดของประเทศไทย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้